суббота, 23 марта 2013 г.

Гендерна політика міст: історія і сучасність


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Управління сім’ї, молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Російська асоціація дослідників жіночої історії

Запрошують до участі
23–25 жовтня 2013 р.
у ІІІ міжнародній науково-практичній конференції

«Гендерна політика міст: історія і сучасність»

Планується обговорити наступні питання:
− Гендер: історико-культурні, культурфілософскі контексти життєдіяльності міста;
− Образ міста очима чоловіків і жінок: історія і сучасність;
− Конструювання гендерної ідентичності в контексті історичних трансформацій міст;
− Гендерні індикатори сталого розвитку міст;
− Місто і гендерна демократія;
− Гендерний підхід в формуванні соціальної політики великого міста;
− Гендерний бюджет: принципи реалізації на рівні місцевого самоврядування;
− Гендерний аудит міста;
− Урбанізм і трансформації гендерної культури;
− Гендер і художнє середовище міста.
Заявки для участіуконференції та тези для публікації приймаються до 1 червня 2013р. на електронний адрес: sacura_gala@mail.ru, g.glicinia@gmail.com

У заявці необхідно зазначити:
1. Відомості про автора – ПІП, месце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання.
2. Адрес (з індексом), телефон і e-mail для зв’язку.
3. Тема виступу.
4. Необхідність технічного супроводу виступу.
5. Необхідність бронювання місця в готелі (указати дату приїзду та від’їзду).

Оформлення тексту: Обсяг до 7 000 знаков, формат doc, шрифт TimesNewRoman, кегль 14, інтервал 1,5, вирівнювання по ширині, поля 20 мм з усіх сторін, орієнтація сторінки: книжна, абзац 1,25. Сторінки не нумеруються. У правому верхньому кутку жирним курсивом пишуться ініціали тапрізвище автора, нижче праворуч курсивом – місто і повна назва місця роботи. Через строчку по центру – назва доповіді строчними буквами жирним шрифтом. Посилання на кожній сторінці.

Видання збірника планується до початку конференції. Публікація у збірнику матеріалів безкоштовна для очних учасників конференції.
Рабочі мови конференції – українська, російська, англійська.
Конференція проводиться на базі Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

61002, Україна, м. Харків, вул. Революції, 12).
Тел. +38(057) 707- 31- 08

Контактна особа:
координатор Гендерного центру ХНУМГ імені О.М. Бекетова,
к.філос.н., доц. Кафедри історії та культурології Галина Григорівна Фесенко
g.glicinia@gmail.com

Комментариев нет: