пятница, 9 июля 2010 г.

Конфесійний фактор у процесах становлення української державності

10–12 листопада 2010 р.
Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.М.Т.Рильського НАН України та
Національна Асоціація україністів
проводять web-конференцію
“Конфесійний фактор у процесах становлення української державності”
.
На розгляд конференції виносяться такі питання:

  • роль церкви у збереженні національної ідентичності українців в Україні та за її межами;
  • християнська складова української етнокультури;
  • конфесійний простір сучасної України та його вплив на процеси національної консолідації;
  • роль церкви в процесах виховання молоді.

За матеріалами web-конференції буде видано збірник.
Вимоги до оформлення статті:
Обсяг тексту – до 20000 знаків.
Вгорі справа: прізвище, ім’я автора, нижче – назва міста. Назва статті – посередині, великими літерами.
Текст – Microsoft Word; шрифт – Times New Roman, кегль – 14 (розширення – *.rtf ); параметри оформлення сторінки: верхній і нижній береги – 20 мм, лівий – 30 мм, правий – 15 мм; інтервал між рядками – 1,5.
Тексти доповідей надсилати до 7 листопада 2010 р. на e-mail: gbbrodiv@yandex.ru або kontekst@ukr.net.