вторник, 8 декабря 2009 г.

Міжнародна наукова конференція «У пошуках власного голосу: усна історія як теорія, метод та джерело»

Prairie Centre for the Ukrainian Heritage, St. Thomas More College,
University of Saskatchewan, Canada
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Східний інститут українознавства ім. Ковальських
Українська асоціація усної історії

Міжнародна наукова конференція
«У пошуках власного голосу:
усна історія як теорія, метод та джерело»


Харків, 11-12 грудня 2009
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна


International Scholarly Symposium
“In Search of Voice:
Oral History as Theory, Method, and Source”


Kharkiv, 11-12 December 2009

11 грудня / 11 December

Aуд. II-49 (Головний корпус) / Room II-49 (Main Building)


09:00-09:30 Регістрація / Registration

09:30-10:00 Відкриття конференції / Welcome address

10:00-12:00 Пленарне засідання (1) / Plenary Session (1)

Взаємини та конвергенції: усна історія та її суб'єкт
Relations and Convergences: Oral History and Its Subject

Голова: Гелінада Грінченко (м. Харків, Україна)

Наталія Ханенко-Фрізен (м. Саскатун, Канада)
У пошуках суб'єкту: усна історія, суспільство, ідеологія

Alexander von Plato (Stade, Germany)
The Problems of Oral History and Biographical Research after World War II: The West and East German examples

Елена Рождественская (г. Москва, Россия)
Статус события и статус субъекта: фигура остарбайтера на фоне

12:00-12:30 Перерва на каву / Coffee break

12:30-14:30 Пленарне засідання (2) / Plenary Session (2)

Аспекти й дихотомії: усна історія та владні відносини
Aspects and Dichotomies: Oral History and Power Relations

Голова: Наталія Ханенко-Фрізен (м. Саскатун, Канада)

Наталья Пушкарёва (г. Москва, Россия)
Устная история: гендерный аспект

Оксана Кісь (м. Львів, Україна)
Гендерні аспекти усної історії: до питання фемінізації дослідницького поля

Наталия Сурева (г. Санкт-Петербург, Россия)
Устная история повседневного социализма: возможности и перспективы

Гелинада Гринченко (г. Харьков, Украина)
Презентация «голосов»: рассказчик(и) vs исследователь(и)

14:30-16:00 Обід / Lunch

16:00 -- 17:15 Денна сесія (3) / Afternoon session (3)

Усноісторичні проекти: досвід організації та проведення
Oral History Projects: Research Design and Organization

Керівник: Олена Стяжкіна (м. Донецьк, Україна)

Алексей Голубев (г. Петрозаводск, Россия)
Проект «За спичками» или устная история советско-финляндского туризма в 1960--1980-е гг.

Machteld Venken (Leuven, Belgium)
Participant Observation or Interviews? Gathering collective or personal memories? A case-study from Belgium

Виктория Куделя-Свёнтэк (г. Краков, Польша)
Свои среди чужих, чужие среди своих… По материалам проекта «Z ziemi kazachskiej do Polski», посвященного коллективной памяти репатриантов из Казахстана в Польшу

17:15-17:30 Перерва на каву / Coffee break

17:30-19:30 Вечірня сесія (3) / Evening session (3)

Круглий стіл: усна історія як метод та джерело дослідження
Round Table: Oral History as Research Method and Source

Ведучий: Наталія Ханенко-Фрізен (м. Саскатун, Канада)

I.
Усна історія -- метод дослідження чи окрема наукова ділянка?

Чи можна вважати усну історію окремим напрямом соціогуманітарного знання, якщо так -- чим саме окреслюються її «галузеві» межі та в чому полягає її специфічність? Яким чином можна провести лінію розподілу між усною історією як методом та усною історією як напрямком дослідження?

Oral history: a separate scholarly discipline or a research method?
If it is possible to assert that Oral History is a scholarly discipline of its own, what separates it from other sisterly branches of scholarship such as history, anthropology, ethnology, sociology and so on? What constitutes its unique core and sets it aside from others?

II.
Методи аналізу усних історій.

Чи має усна історія власний інструментарій аналізу записаних історій, чи вона вимушена послуговуватися методичними напрацюваннями інших дисциплін? Де пролягає межа між переказом усних історій та їхнім аналізом?

Methods of analysis of recorded evidence.
Does oral history have its own set of analytical tools to approach the study of recorded evidence or its methods of analysis have to be borrowed from other disciplines? Where is the line between an interview analysis and interview retelling?

III.
Проблема авторства та співавторства в усноісторичних дослідженнях.

Кінцевою науковою продукцією в дослідженні усних істориків традиційно виступатимуть інтерпретації та власне наратив дослідника, який, як правило, бере на себе повну відповідальність за створену наукову продукцію. Але наскільки є етичним та моральним присвоєння, субординація, а часом і повне інкорпорування наративу та голосу людини, історія та життєпис якої лягли в основу наукового тексту? Чи «заганяння» голосу оповідача у формат «цитати» є достатнім та відповідним способом визнання його внеску у науковий процес?

Authorship, co-authorship, and authority in oral history interview.
When it comes to the scholarly outcome of oral historical research, oftentimes it the scholars' own interpretations of interview and of recorded stories that become the final product of the scholarly analysis. In addition, it is the scholar, who takes upon herself or himself the full responsibility for the outcoming scholarly narrative. How ethical is this subtle appropriation of another person's story as well as the subjugation the voice of the informant, whose stories are cited, incorporated, built into the scholar's narrative? Are current practices of citation enough to acknowledge the informant's contribution into the scholarly process?

IV.
Оприлюднення результатів усноісторичного дослідження.

Які форми введення результатів усноісторичного дослідження в публічний простір є, на ваш погляд, найбільш репрезентативними? Які форми найбільш повно транслюють «голос» дослідника, а які -- «голоси» оповідачів? Чи відрізняються форми оприлюднення усноісторичних проектів у залежності від аудиторії: академічної спільноти чи широкого публічного загалу?

Presentation of oral history research.
What are the most representative and effective ways to present the results of oral historical research? What forms of research presentation are most effective in conveying the voices of the researcher and of the informant? What are the differences in how oral historical researhc is presented to different audiences, academic v.v lay audience?

V.
Яке місце зараз займає усна історія в академічному середовищі вашої країни?
What is the reception of oral history in the academic environments of your own country?


19:30-21:00 Фуршет / Reception

12 грудня / 12 December
Aуд. II-49 (Головний корпус) / Room II-49 (Main Building)

8:30-9:00 Організаційні збори / Organizational meeting

9:00-11:00 Ранкова сесія (1) / Morning session (1)

Інституціалізація усноісторичних досліджень
Institutional Development of Oral Historical Research

Керівник: Тетяна Пастушенко (м. Київ, Україна)

Олена Стяжкіна (м. Донецьк, Україна)
Усна історія: інституціоналізація напрямку у дослідницьких практиках істориків Донбасу

Константин Козлов (г. Белгород, Россия)
Институционализация устной истории в отечественной исторической науке в XX веке

Людмила Афанасьєва, Людмила Глинська (м. Мелітополь, Україна)
З досвіду вивчення соціокультурних процесів в Запорізькому Приазов'ї лабораторією соціологічних досліджень МДПУ

Ирина Реброва (г. Краснодар, Россия)
Организация и деятельность СНО по устной истории Кубанского технологического университета

11:00-11:30 Перерва на каву / Coffee break

11:30-13:30 Ранкова сесія (2) / Morning session (2)

Долаючи кордони: усна історія на перехрестях дослідницьких практик
Crossing the borders: oral history at the intersections
of scholarship

Керівник: Ірина Реброва (м. Краснодар, Росія)

Liisa Avelin (Turku, Finland)
Mission Impossible?: Oral Historian and the Blog

Олександр Прігарін (м. Одеса, Україна)
Між етнографією та усною історією: досвід використання біографічного методу у практиці науковців Одеси початку ХХІ ст.

Олеся Бріцина (м. Київ, Україна)
ХХ сторіччя в усній історії українців (нотатки до питання про історизм фольклору)

Ирина Романова, Ирина Маховская (г. Минск, Беларусь, г. Вильнюс, Литва)
«Мир: история местечка, рассказанная его жителями» (опыт изучения локальной истории методами устной истории)

Тарас Нагайко (м. Переяслав-Хмельницький, Україна)
Міждисциплінарний діалог гуманітарних студій у практиці роботи навчально-наукового Центру усної історії ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

13:30-15:00 Обід / Lunch

15:00-16:30 Денна сесія (3) / Afternoon Session (3)

Проблема пам'яті в дослідженнях історика
Problem of memory in historical research

Керівник: Олексій Мусієздов (м. Харків, Україна)

Розалия Черепанова (г. Челябинск, Россия)
«Маленький человек» и «большая история»: опыт интерпретации устных биографических рассказов

Тетяна Пастушенко (м. Київ, Україна)
Life History та Life Story у біографічному інтерв'ю одного «киянина»:
зміна життєвих пріоритетів


Оксана Товарянська (м. Київ, Україна)
Українсько-німецькі взаємини у пам'яті колишніх вояків дивізії «Галичина»

16:30-16:45 Перерва на каву / Coffee break

16:45-19:00 Вечірня сесія (4) / Evening session (4)

Інтерв'ю, інтерпретація, історія -- дослідницька практика
та відповідальність науковця
Interview, Interpretation, History: Research Practices
and Responsibilities

Презентації проектів молодих дослідників
Project Presentations by Graduate Students
Модератор: Юрій Волошин (м. Полтава, Україна)

Юлія Стуканова (м. Донецьк, Україна)
Джерельна база з проблеми культурної еліти Донбасу в 1953-1964 роках: матеріали особистого походження

Сергій Таборанський (м. Київ, Україна)
Проблеми та методи усної історії на ХV Міжнародному конгресі історичних наук в Бухаресті (1980 р.)

Алексей Ростовцев (г. Белгород, Россия)
Воспоминания ветеранов-педагогов Белгородского государственного университета в исторических исследованиях

Яна Комар (м. Горлівка, Україна)
Проблема достоверности устноисторической информации на примере изучения болгарской диаспоры восточной Украины и Российской Федерации

Ірина Реброва (м. Харків, Україна)
Досвід включеного спостереження та інтерв'ювання членів Харківського обласного товариства борців антифашистського опору

19:00 Закриття конференції / Closing address

суббота, 5 декабря 2009 г.

Журнал "Хора" - памяти Клода Леви-Стросса

Факультет философии, социологии и культурологии
Курского государственного университета

Центр философской компаративистики и социогуманитарных исследований факультета философии и политологии Санкт-Петербургского государственного университета

Журнал современной зарубежной философии
и философской компаративистики

ХОРА

приглашает к участию в специальной рубрике журнала (2009/4),
посвященной памяти Клода Леви-Строса

материалы принимаются до 5 декабря 2009 г.

E-mail: journal_chora@mail.ru
Архив номеров журнала: www.jkhora.narod.ru

четверг, 3 декабря 2009 г.

Petro Jacyk Post-Doctoral Fellowship in Ukrainian Politics, Culture, and Society - 2010-2011

The Centre for European, Russian, and Eurasian Studies (CERES) at the University of Toronto is accepting applications for the Petro Jacyk Post-Doctoral Fellowship in Ukrainian Politics, Culture, and Society for the year 2009-2010. The objective of the Post-Doctoral Fellowship is to support on an annual basis one of the most promising junior scholars studying contemporary Ukraine and thereby to advance academic understanding of Ukrainian politics, culture, and society. The Fellowship is made possible by generous support of the Petro Jacyk Education Foundation.

Description:

The Fellowship has both research and teaching components. The successful candidate will spend most of the Fellowship period in residence at the University of Toronto, based at the Centre for European, Russian and Eurasian Studies (CERES). While at CERES, the Fellow will be expected to devote his/her time to preparation of his/her dissertation for publication and/or to start a new research project. The Fellow will work closely with an appointed research supervisor and participate in activities of the Petro Jacyk Program for the Study of Ukraine. These include guest lectures, workshops and conferences, and other events. In addition to research, he/she is expected to teach a one semester course (seminar or lecture) that deals with contemporary Ukraine (possibly from an interdisciplinary and/or comparative perspective). The Fellow will also be expected to spend a period of time in Ukraine (normally 6-8 weeks and preferably, but not necessarily, in May-June of the fellowship period) based at the National University of Kyiv Mohyla Academy, where she/he may conduct research and participate in the academic life of the institution. By the end of fellowship year, the Fellow is expected to have a publication (a book manuscript based on a dissertation or an occasional paper from a new research project) ready for submission and provide a report of his/her activities to the Director of CERES. The Fellow should acknowledge Petro Jacyk Post-Doctoral Fellowship in all publications, lectures, and any other activities supported by the program;

Eligibility:

The Fellowship is open to junior scholars in the social sciences and humanities with a teaching and research focus on contemporary Ukraine. The successful candidate must have completed his/her PhD not more than three years prior to the start of the fellowship period and before taking up the Fellowship. There are no restrictions with respect to citizenship.


Fellowship tenure:


The Centre will make one appointment for the calendar year of twelve months beginning July 2008.

Funding:

The Fellowship holder will receive $40,000 Canadian funds plus an allowance for research and travel expenses;

Application Procedure:

Applicants should submit to Ms. Larysa Iarovenko by March 1, 2010 the following materials:

 • a CV that includes information requested on the application form;
 • a description of the planned research and writing projects (three pages single spaced or six pages double spaced);
 • one (or possibly more) course proposals (a one page singled-spaced description along with a selected bibliography or reading list);
 • and a writing sample (e.g .article or chapter from dissertation or book).

In addition, applicants should arrange for three letters of reference to be mailed separately to the address below.

Short-listed candidates may be contacted for an interview. Inquiries may be sent by e-mail to at larysa.iarovenko@utoronto.ca. or by regular mail to

Larysa Iarovenko
Centre for European, Russian, and Eurasian Studies
Ukrainian Programs Manager
Munk Centre for International Studies
University of Toronto
1 Devonshire Place
Toronto, Ontario M5S 3K7
Canada
Tel: (416) 946-8113
Fax: (416) 946-8939
www.utoronto.ca/ceres/

Website:
http://www.utoronto.ca/jacyk/postdoctoral%20fellowship/call%20for%20applications.htm

Application form can be downloaded here in PDF format
http://Petro%20Jacyk%20PostDoc%20applicationfin.pdf
and in Word format http://Petro%20Jacyk%20PostDoc%20application10-11.doc
at http://www.utoronto.ca/jacyk/postdoctoral%20fellowship/Petro%20Jacyk%20PostDoc%20application2010-2011.pdf
or http://www.utoronto.ca/jacyk/postdoctoral%20fellowship/Petro%20Jacyk%20PostDoc%20application2010-2011.doc

вторник, 17 ноября 2009 г.

Конкурс студентських наукових робіт

Конкурс студентських наукових робіт на здобуття премій імені Ковальських у галузі українознавства

Східний інститут українознавства ім. Ковальських (Харків) проводить щорічний конкурс студентських наукових робіт у галузі українознавства. На конкурс приймаються індивідуальні та колективні роботи в галузі української історії, філології, етнології, культурології.

Пріоритет надається роботам, присвяченим україно-російським взаєминам, східним регіонам України, українській діаспорі в Росії, а також дослідженням з інтелектуальної історії, урбаністики, регіоналістики, компаративістики.

На конкурс не приймаються роботи, нагороджені іншими преміями чи відзнаками, або представлені для участі в інших конкурсах.

Конкурсні роботи подаються в 2-х примірниках українською мовою, надруковані на машинці (формат А4, через 2 інтервали) або набрані на комп'ютері та роздруковані (поля 2x2x2x2; 12 кегль, подвійний інтервал), загальним обсягом до 50 сторінок. Резюме до 1 сторінки.

Роботи подаються під девізом. Імена автора (авторів), наукового керівника, відомості про адресу та установку, де виконувалася робота, на титульному аркуші не вказуються.

У запечатаному конверті подаються наступні відомості: прізвище автора (авторів), адреса (домашня і службова), біографічні дані про автора (авторів), наукового керівника роботи; до них додаються рекомендація вченого, що є фахівцем з відповідної проблематики. Усі документи мають бути підписані й завірені за місцем навчання (роботи).

Термін представлення робіт на конкурс - до 20 лютого 2010 року (за поштовим штемпелем).

Переможцям будуть вручені почесні відзнаки та грошова винагорода. Конкурсна комісія залишає за собою право першої публікації кращих досліджень, поданих на конкурс. За відповідної конкурсної ситуації комісія може прийняти рішення про вручення заохочувальних премій.

Рукописи не повертаються.

Адреса конкурсної комісії: 61077 м.Харків, майд. Свободи, 6, Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, кафедра українознавства (з поміткою: "Конкурс"), Н.С. Серьогіна.
Тел.: (0572)707-51-92.
Тел/факс: (0572) 172-037.

Е-mail:
siu@univer.kharkov.ua
siu.kharkiv@gmail.com

четверг, 12 ноября 2009 г.

ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

Кафедрой философии
Волгоградского государственного технического университета
готовится к изданию
межвузовский сборник научных статей
"ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ"

(выпуск No 14)

Статьи отечественных и зарубежных преподавателей, магистрантов, аспирантов и докторантов принимаются редколлегией до 1 декабря 2009 года.
Язык: русский.
Объём статьи: от 4 до 9 стр.
Требования к оформлению статьи:

 • текст должен быть набран в редакторе Word; шрифт - Times NR, кегль 14; межстрочный интервал - 1,5;
 • поля: верхнее - 2,0 см; нижнее - 3,0 см; правое, левое - по 2,5 см;
 • красная строка абзаца: отступ - 1 см;
 • список литературы составляется по мере упоминания источников в тексте, с полным библиографическим описанием (издательство и общее количество страниц книги - обязательно);
 • ссылки на литературу оформляются следующим образом: [7, с. 123] (первая цифра - номер по списку литературы);
 • аспирантам и соискателям необходимо указать ФИО научного руководителя.

Образец оформления статьи:

РЕЛИГИЯ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО: ПРОБЛЕМА ТОЛЕРАНТНОСТИ

Ванин А.Б.,
ВУЗ

Науч.рук. (для студентов и аспирантов): А.И.Иванов
уч. степень, уч.звание, ВУЗ

Основной текст [1, с.10]. Основной текст.

Использованные источники:
1. Петровский В.А. Личность в психологии. - Ростов-на-Дону:
Феникс, 1996. - 512 с.

Издание платное. Стоимость публикации 1 страницы - 80 руб.
Оплата наложенным платежом по факту получения сборника (80 руб. страница +затраты по пересылке).

Возможно отклонение материалов при несоблюдении указанных требований.

Издание сборника - декабрь 2009 г.

Материалы можно направлять в электронной версии по адресу: philos@vstu.ru до 1.12.09 c пометкой в строке "Тема": "сборник".

Адрес кафедры: 400131, Волгоград, пр. Ленина, 28, ауд. 241, главный корпус ВолгГТУ, кафедра философии. Телефон: (8442) 24-80-97

воскресенье, 8 ноября 2009 г.

Digital Icons: Studies in Russian, Eurasian and Central European New Media

http://www.digitalicons.org/

Digital Icons: Studies in Russian, Eurasian and Central European New Media is an online publication that appears twice per year.

The editorial focus includes, but is not limited to, the impact of digital and electronic media on politics, economics, society, culture and arts in the region. The journal also publishes special issues.

Articles from scholars from a variety of academic backgrounds as well as artists' contributions, interviews, book reviews, comments, and discussions are invited. The journal welcomes submissions in English, German and Russian. Digital Icons is a multi-media platform that explores new media as a variety of information flows and varied communication platforms. The journal’s editors and the advisory board are comprised of distinguished junior academics and established practitioners from across the globe.

Digital Icons: Studies in Russian, Eurasian and Central European New Media is a publication project that was previously known as The Russian Cyberspace Journal. The journal changed its title in 2009 to reflect a widened geographical scope and the journal's increasingly complex media orientation.

Digital Icons Editorial Team:
Vlad Strukov (London)
Henrike Schmidt (Berlin)
Robert Saunders (New York)
Ellen Rutten (Amsterdam)

суббота, 7 ноября 2009 г.

135 PhD Scholarships

Institution/Organiser: Hong Kong Research Grants Council (RGC)

Kind of support/work: fellow

Duration: 2010/11 academic year

Site: Hong Kong, China

Topics: The Fellowship Scheme aims to attract the best and brightest students in the world to pursue their PhD degree programmes in Hong Kong. The Fellowship will provide an annual stipend of HK$240,000 (approximately US$30,000) and a conference and research-related travel allowance of HK$10,000 (approximately US$1,300) per year for a maximum period of three years.

Eligibility: Applicants should demonstrate outstanding qualities of academic performance, research ability/potential, communication and interpersonal skills, and leadership abilities.

Deadline: December 01, 2009

Contact:
E-mail:
HKPF@ugc.edu.hk
Internet: http://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/index.html

пятница, 6 ноября 2009 г.

Потребление как коммуникация - 2010

VI международная научная конференция
"Потребление как коммуникация - 2010"

состоится 25-26 июня 2010 г. на факультете социологии Санкт-Петербургского государственного университета

Для дискуссий и докладов предлагается следующая примерная тематика:

 • Общество потребления: глобальное и локальное
 • Общество потребления в условиях социально-экономического кризиса
 • Люди и вещи (социология вещей)
 • Социальное неравенство и стили потребления
 • Потребление как инструмент конструирования идентичности
 • Маркетинговые коммуникации: брендинг, реклама, СМИ

К участию приглашаются исследователи, преподаватели, аспиранты и студенты.

Для участия в конференции нужно заполнить заявку и выслать тезисы выступления.

Заявку (см. форму) необходимо выслать до 14 февраля 2010 г. по адресу: consumconf@yandex.ru

Тезисы для публикации (объемом до 6000 знаков) принимаются до 31 марта 2010 г.

Размеры организационного взноса и условия компенсации расходов участников будут известны после решения фонда относительно поддержки заявки на грант.

Рабочие языки:
русский, английский

Тезисы будут опубликованы в сборнике по итогам работы конференции.

Место проведения конференции: Санкт-Петербург, ул. Смольного д.1/3, 9-ый подъезд, факультет социологии СПбГУ.

Председатель оргкомитета: В.И. Ильин, профессор факультета социологии СПбГУ, д.с.н.

Координатор конференции: Кристина Андреева, e-mail: consumconf@yandex.ru

Вся информация о ходе подготовки конференции на сайте: www.sociology.net.ru

вторник, 3 ноября 2009 г.

Национальная стипендиальная программа Словацкой Республики

Национальная стипендиальная программа Словацкой Республики для поддержки обмена студентов, аспирантов, преподавателей вузов и научных работников - подробности тут.

пятница, 30 октября 2009 г.

An International Conference on Urban Issues

An International Conference on Urban Issues

1st International Congress on Urban and Environmental Issues and Policies
3-5 June 2010, Trabzon, Turkey


http://iibf.ktu.edu.tr/cevre.html


follow the link for details and deadlines...

четверг, 29 октября 2009 г.

Соціологія і суспільство: чи потрібні вони один одному?

Мусієздов О. Соціологія і суспільство: чи потрібні вони одне одному? // Сучасний стан і перспективи розвитку соціології в Україні та Європі. Матеріали міжнародних соціологічних читань пам'яті Н.В.Паніної / За наук. ред. Є.І.Головахи та О.Г.Стегнія. - К.: Інститут соціології НАНУ, 2008. - С. 147-152.

Кожний хоче, щоби його інформували чесно, неупереджено, правдиво
й у повній відповідності з його поглядами (Г.К. Честертон)


Про варіант відповіді, який передбачав би, що соціології суспільство не потрібне, писати не дуже хотілося б, оскільки це ставить під сумнів рештки ясності щодо того, чим взагалі займається соціологія. Цю тему я б не назвав забороненою, але вона підходить радше для високоінтелектуальних рефлексій теоретиків, ніж для короткого есе. Хіба що можна згадати давно відому думку про те, що наука, власне, вивчає лише ту реальність, яку сама собі «винайшла», тому її зв'язок із дійсністю є проблемою. Не виняток, звичайно, і соціологія – як казав один мій добрий знайомий: «Оскільки «соціальна структура», яку ти вивчаєш, (як і інші наукові поняття) – лише інструмент для упорядкування досвіду, в даному випадку для наукового вираження відмінностей та нерівностей, то, виходить, що ти вивчаєш те, що сам ти й вигадав». У будь-якому випадку така неоднозначна думка має право на існування, однак виносити її за межі соціологічного співтовариства навряд чи має сенс. Тож на одне з питань можемо-таки дати ствердну відповідь: так, суспільство потрібне соціології.

Щодо відповіді на інше питання, то кому як не соціологам знати, що суспільство є надто складним, щоби так запросто шукати відповідей про нього. Звичайно тут виникає ціла низка запитань для уточнення, наприклад: Яка саме соціологія? Кому саме в суспільстві вона потрібна або ні? Для чого? Хто та чому про це говорить? І відповідати на ці питання можна по-різному.

Існує, наприклад, такий варіант відповіді. Соціологія є інструментом самоусвідомлення суспільства, тому вона йому потрібна. Тобто потрібна не комусь конкретно, а суспільству взагалі. При різних варіантах цієї відповіді (чи йдеться про Конта, чи про Баумана) мається на увазі, що соціологія та соціологи мають не просто робити свою роботу, а виконувати високу місію. Можливо, це й справді так, але стійке відчуття того, що така відповідь вигідна тим, хто висловлюється від імені суспільства, тобто соціологам, підводить до надто банального висновку: соціологія потрібна соціологам. Для чого? Можливі варіанти: задоволення власної цікавості, самореалізація, кар’єра та багатство (що навряд), бажання знайти «істину» та/або нав’язати іншим власне бачення суспільства тощо. Звичайно, соціологія як засіб для того, щоб говорити від імені суспільства потрібна не лише соціологам – таких немало.

Кому ж потрібна соціологічна якщо не істина, то хоча б інформація?

Якщо розглядати соціологію як систему виробництва певних знань, інформації, то, відповідаючи на питання щодо необхідності соціології суспільству, слід переформулювати його таким чином: кому і для чого потрібна інформація про суспільство? Можна сказати, що потрібна вона здебільшого для досягнення певних цілей, а не для задоволення цікавості. Цілями виступають певні ресурси, капітали, за які відбувається боротьба, а саме – економічний, політичний, культурний (науковий). Відповідно й маємо попит на інформацію про суспільство з боку економічних (здебільшого маркетингова інформація) та політичних (здебільшого «електоральна» інформація) суб’єктів. Саме вони готові платити за інформацію про суспільство, а говорячи про фінансування, можна сказати, що воно і є, напевне, чи не найголовнішим показником попиту на соціологічну інформацію, а отже і на соціологію у суспільстві.

Щодо ж інформації як засобу набуття культурного капіталу, то тут маємо певні особливості. По перше, культурний капітал формалізується у певних академічних ступенях та званнях, які не дуже залежать від кон’юнктури ринку (власне він формалізується саме для того, щоб від неї не залежати), тобто задля досягнення бажаного статусу достатньо однократного зусилля. По-друге, говорячи про соціологію, якщо у інших сферах інформація про суспільство є одним з факторів, які дають змогу вдало інвестувати ресурси, то тут вона сама є основним (хоча й не єдиним) ресурсом, за допомогою якого вчені конкурують одне з одним за (формалізоване або ні) визнання наукового (а також інколи й не дуже наукового) співтовариства. Тож, окрім економічних та політичних суб’єктів, соціологічна інформація потрібна (знову ж таки) самим соціологам.

Доречно було б поставити таке питання: якщо економічні та політичні суб’єкти платять за інформацію про суспільство, то чи платять за неї соціологи, враховуючи їхню зацікавленість у цій інформації? Чесно кажучи, таких не зустрічав. Звичайно, оскільки соціологи зазвичай самі й збирають цю інформацію, то певну частину роботи можна виконувати й безплатно, бо працюєш для себе. Але дуже важко провести дослідження лише власними зусиллями, не маючи грошей взагалі. Тож погляд звертається до спонсорів, а це – різні фонди (переважно закордонні) та держава.

Щодо фондів, то їхню зацікавленість у інформації про суспільство взагалі та наше суспільство зокрема (оскільки дуже вже нечасто наші соціологи досліджують не наші суспільства) обговорювати важко: можливо це просто непереборна цікавість, можливо далекі політико-ідеологічні наміри, можливо щось інше. Але у будь-якому разі закордонні фонди певним чином визначають і тематику досліджень, які вони фінансують, і нерідко й методи, якими має проводитися дослідження. Тож певні тематичні пласти так чи інакше залишаються без розробки.

Щодо держави слід говорити окремо. За переконаннями соціологів соціологічна інформація мала б бути потрібною державі задля реалізації її (держави) задач забезпечення загального блага. Але, оскільки держава не є чимось абстрактним, а завжди уособлюється з певними політичними суб’єктами, які прийшли до влади, то важко сподіватися, що їхні політичні цілі поступилися б справді задачам загального блага. До того ж люди зазвичай (і часто небезпідставно) покладають відповідальність за суспільні негаразди на державу. Тож державі, з одного боку, декларувати відмову від необхідності інформації про суспільство було б вочевидь безглуздо, а з іншого, з соціологічної інформації дуже нечасто можна зробити втішні для держави висновки про неї, а значить і чекати палкої любові від держави не доводиться. І такий стан «друзів-ворогів», як видається, не має підстав змінитися не лише найближчим часом, але й у далекій перспективі, оскільки це означало би або самобичування держави, або відмову соціології від соціально-критичної функції. Відповідно важко чекати від держави бажаного фінансування, оскільки хто ж захоче чути про себе невтішні висновки за власні ж гроші? А певний мінімум державою таки фінансується, але фінансуються, знову ж, не будь-які дослідження, а дослідження «актуальні» (для держави, звичайно). Решта покладається на вміння соціологів самим у відведених межах задовольняти власну цікавість.

Соціологам соціологія потрібна ще й тому, що соціологія, окрім того, що вона є системою виробництва інформації про суспільство, є також і навчальною дисципліною. Тому без соціології багато викладачів цієї дисципліни залишилися б без роботи. До того ж далеко не всі викладачі соціології є водночас спеціалістами з виробництва соціологічної інформації, тому їхня зацікавленість у соціології як навчальній дисципліні очевидна.

Тож, як бачимо, якщо говорити про інтереси тих чи інших соціальних груп, то можемо стверджувати, що певним групам соціологія таки потрібна для реалізації цих інтересів (в тому числі задля можливості говорити від імені суспільства як такого). Деякі з цих груп ще й готові платити за інформацію про суспільство.

Якщо ж розглядати соціологію, так би мовити, «менш інструментально», то соціологія може розглядатися як корисна з точки зору самоусвідомлення суспільства (що б це не означало). А також як певною мірою «виховний засіб», про що свідчить практика обов’язкового викладання соціології як навчальної дисципліни у вищих навчальних закладах (що може бути потрактовано і як «гуманітаризація освіти», і як реалізація ідеологічної функції).

Особисто мені важко було б уявити собі суспільство, якому не потрібна була б інформація про себе в тому чи іншому вигляді. Більш того, як доводили, наприклад, Маркс або Луман, суспільство є такою системою, яка задля власного функціонування потребує певних уявлень про себе. Інша річ, що ці уявлення можуть бути далекими від істини, але й такі уявлення є функціонально необхідними. Звичайно, можливо, було б краще, якби ці уявлення відповідали б дійсності. Але, незважаючи на претензії соціології на монополію виробництва істинного знання про суспільство, слід добре усвідомлювати, що таких «істин» у складі соціології існує немало різних, про що свідчить, хоча б, поліпарадигмальність соціології. А нав’язування однієї з поміж інших, навряд чи приведе до бажаних наслідків. Можна сказати й так: з одного боку, без соціології залишилися б лише ідеології, а з іншого – чи не є соціологія сама ідеологією або специфічним полем боротьби ідеологій?

Тож потрібність соціології суспільству, зважаючи на усі згадані тут варіанти відповіді, завжди залишатиметься дискусійною.

среда, 28 октября 2009 г.

Школа тренерів з активізації молоді

Запрошується молодь віком від 18 до 28 років відкрити у собі талант тренера на «Молодіжній школі виборців». Школа буде проходити 7-8 та 14-15 листопада 2009 року у м. Харкові.

Учасники отримають знання з:

 • методології ведення тренінгів;
 • виборчих технологій та PR- кампанії;
 • основ демократії;
 • прав людини та виборців;
 • основ виборчого права та особливостей нового реєстру виборців.

Випускники проекту проведуть тренінги «Ти обираєш своє майбутнє» для студентів харківських ВНЗ.

По завершенню проекту випускники отримають свідоцтва у підтвердження знань і тренерського досвіду.

Мета «Молодіжної школи виборців» - активізація та просвіта студентської молоді під час підготовки та проведення Президентської виборчої кампанії 2010 року в Харківській області.

Молодіжну школу виборців проводить Харківське молодіжне об’єднання «Східно-Український Фонд розвитку демократії» за підтримки Посольства США в Україні.

До участі запрошуються учасники, що працюють чи навчаються у м. Харків або Харківській області.

Для участі у конкурсному відборі учасників необхідно заповнити анкету та надіслати її на e-mail: youth-school@meta.ua з темою листа «Молодіжна школа виборців. Прізвище претендента» до 03.11.2009р.

Анкету можна скачати у додатку, http://rapidshare.com/files/292142527/anketa.doc або www.euddf.org.ua

З усіх поточних питань звертатися до координатора проекту:

youth-school@meta.ua – Поліна Абакумова
або: www.euddf.org.ua та http://vkontakte.ru/club12266891

воскресенье, 25 октября 2009 г.

Статья по социологии города

Call for papers

Книжные полки уже ломятся от книг, посвященных исследованиям города…
но, как вы и сами знаете, внятных и привлекательных среди них не особенно много.

Мы предлагаем Вам поучаствовать в проекте и написать статью в новый сборник, который, мы надеемся, быстро пропадет из библиотек и книжных магазинов по причине необычности тем, красоты стиля и непривычного взгляда на городское пространство. При свободе выбора темы и оптик вашей будущей статьи, мы предлагаем несколько ключевых идей, вокруг которых будет разворачиваться интрига сборника:

- разномасштабность - город не будет рассматриваться нами как нечто существующее в замкнутых границах, он включается в разные контексты (глобальный, национальный, региональный, повседневный), которые, переплетаясь и взаимодействуя, производят особенность городского пространства, практик и репрезентаций;

- разорванность-связанность - как известно, пространство города конституируется и структурируется различными агентами. Мы хотели бы уйти от традиционного академического статичного структурирования пространства города и посмотреть: как во взаимодействии различных участников и структур производится ткань города. Мы решили обратить внимание на разорванность и связанность пространств и практик, центрирование и окраинность, пустые и транзитные пространства и на многие другие ракурсы и повороты сюжета, выпадающие из традиционного анализа города;

- разные состояния города, обратив внимание на войны, катастрофы, праздники, спортивные события, мы передадим неровность состояний, ритмов и эмоциональных ландшафтов города, избавляя его неоправданной монотонности, как правило, сопровождающей академическое описание города;

- многомерность - представляя город как подвижное пространство, наполненное звуками, запахами, переживаемое через тактильные ощущения, мы считаем важным и необходимым перенести «живость» города в пространство академических текстов.

Мы надеемся, что наше удовольствие от написания текстов превратится в удовольствие от прочтения книжки читателями. Таким образом, главная концепция сборника - интеллектуальное хулиганство, нестандартность и легкость стиля, при этом не утратившего академической глубины.

Несколько организационных моментов:


Инициаторами и координаторами проекта являются Ольга Бредникова (bred8@yandex.ru), Оксана Запорожец (ozaporozhets@gmail.com) и Екатерина Лавринец (pedsakas@gmail.com).

Проект реализуется и финансово поддерживается ЦНСИ (Санкт-Петербург) при возможном участии ЕГУ и Лаборатории критического урбанизма (Вильнюс).

Язык сборника - русский, однако, мы приглашаем к участию и англоязычных авторов, с последующим переводом их текстов на русский. Иллюстрации к статьям приветствуются. Их количество и требования к качеству изображений обсуждаются отдельно с каждым автором.

Сроки и тексты:


- 15 ноября 2009 - deadline подачи абстрактов статей (не более 500 слов), содержащих тему и основные фокусы будущего текста.
- 15 декабря 2009 - финальный срок согласования тем редакторами сборника с авторами
- 1 мая 2010 - deadline подачи финальных текстов статей (при подвижности нижней границы мы предполагаем, что объем текста не должен превышать 17 страниц)

Мы планируем увидеть сборник на полках библиотек и магазинов в декабре 2010 года, поэтому просим строго соблюдать deadline, поскольку удовольствие, длящееся вечно, перестает быть удовольствием… Если вас заинтересовала идея, пожалуйста, свяжитесь с координаторами проекта!

среда, 21 октября 2009 г.

After the Wall: Reconstructing and Representing the GDR

Concluding conference of the Arts and Humanities Research Council (AHRC) Network

‘After the Wall: Reconstructing and Representing the GDR’

Remembering and Rethinking the GDR: Multiple Perspectives and Plural Authenticities?

8-10 September 2010 – Bangor University

Twenty years since the fall of the Berlin Wall and the unification of Germany, the memory of the GDR is experiencing an ever increasing boom. As physical signs of German division disappear from the united landscape, new sites of memory are being created, ranging from consumer-orientated Ostalgie to the documentation of political oppression. The diversification of this memory landscape – in both content and form – and the conflicting nature of many narratives has led not only to a blurring of boundaries between history and memory (‘myth’) but also to a reappraisal of the longer-term legacy of the GDR in unified Germany.

This interdisciplinary conference sets out to question the ongoing tendency to categorise memories of the GDR into neat polar opposites (e.g. ‘Alltag versus dictatorship’ or ‘perpretrator versus victim’). Whilst such concepts may partly be driven by public funding strategies, political narratives, or the demands of tourism, they are not always helpful in uncovering the multiple layers of memory and revealing the dynamic interplay between memory and history. We therefore particularly welcome papers which seek to question the polar opposites outlined above, and which challenge the dominant paradigms of discussion about GDR history. We hope that papers will suggest new ways of thinking about this past so as to do justice to what might be described as ‘plural authenticities’ and the multiple GDRs of the mind.

As the concluding event of the AHRC-funded interdisciplinary research network ‘After the Wall’, the conference also aims to foreground theoretical questions of memory, and to examine the interplay between form and memory. According to a number of memory theorists, the way societies choose to remember the past is necessarily influenced by the media they use to extend the limited range of individual memories. Contributors are thus encouraged to consider how different forms of remembrance may condition varied memories of the GDR past.

In keeping with the interdisciplinary nature of the network, contributions from any academic field are welcome. Papers may address – but are not limited to – the following themes:

 • Reflections on the twentieth anniversary celebrations of 2009
 • Public memory contests
 • Autobiographical recollections
 • Literary reflections
 • Monuments, museums and material culture
 • The GDR on screen
 • Political interpretations of the GDR and the effect on contemporary party politics
 • The periodisation of remembrance since 1989
 • The politics of East German memory in unified Germany
 • Commemorative acts
 • Visual culture

Following the discursive nature of the Network, the organisers would like to encourage reflective papers which seek to challenge and question existing conceptions, rather than to present conclusive results. The aim is to allow ample time for discussion, which will help to shape contributions for an edited volume. Papers which are to be considered for the volume will be expected to engage with theoretical questions of memory.

Contributors are asked to submit:

 1. a 300 word abstract
 2. a bullet-pointed list of the central questions which the paper seeks to ask (it is envisaged that these will be published on the website prior to the conference, in order to stimulate debate).

These should be submitted to Anna Saunders and Debbie Pinfold at afterthewall@bangor.ac.uk by Monday 25 January 2010. Papers may be given in English or German.

The ‘After the Wall’ network was established in January 2009 in order to examine the ways in which the East German past has been – and is being – reconstructed and represented since the demise of the GDR. The project is the result of collaboration between Bangor University and the University of Bristol, and is funded by the Arts and Humanities Research Council. Further information can be found at: http://afterthewall.bangor.ac.uk.

Europe Twenty Years after the Fall of the Berlin Wall The New Europe, New Europes?

Graduate Institute of International and Development Studies
Fondation Pierre du Bois pour l'histoire du temps présent
Geneva, October 14-15, 2010

Europe Twenty Years after the Fall of the Berlin Wall The New Europe, New Europes?

The organizers of this conference wish to provide a framework for reflection on developments and realignments in Europe after the fall of the Berlin Wall and the Eastern enlargement of the European Union.

The conference proposes to explore changes and continuities by analyzing the transformations in Europe following the fall of the Iron Curtain and by contextualizing EU Eastern enlargement within the long-term development of European integration up to the present. The conference will also examine the interaction between these transformations, Eastern enlargement and other changes that have occurred in international politics since the early 1990s.

The impact of these changes will be explored within the following themes:

- The emergence of a European political space, within the EU and beyond its borders: Russia and Europe, the Caucasus and Europe, the Balkans and Europe, but also the role of other European organizations, notably the Council of Europe, as well as EU member-states in Europe or Europe in the world.

- The internal functioning of the EU: the impact of the accession of new member-states on European institutions and relations between member-states, the impact on the role of non-state actors and civil society.

- The development of EU external relations: relations with the United States - within NATO and beyond - and Russia as well as with the EU's new neighbours in the East and the countries of the Mediterranean region, relations with the rising powers of India and China and less developed states, also in the context of globalization.

- Visions and expectations regarding Europe and the European integration process: perceptions of an enlarged EU and its long-term development expressed by intellectuals as well as official
discourse and public opinion. This perspective will allow us to address a number of issues including the impact of the communist heritage or the rise of Euro-scepticism.

Researchers interested in participating in the colloquium and presenting a paper that fitted within these themes are invited to submit an abstract of the proposed contribution (500 words maximum) to colloque2010@fondation-pierredubois.ch until 30 October 2009.

The organisers encourage contributions by researchers at all stages of their academic career. For younger researchers, they may however request a letter of recommendation from the supervisor or an example of written work.

The Socialist 1960s: Popular Culture and the Socialist City in Global Perspective

The Socialist 1960s: Popular Culture and the Socialist City in Global Perspective


2010 Fisher Forum, Russian, East European, and Eurasian Center at the University of Illinois at Urbana-Champaign, June 24-26, 2010

The 1960s witnessed an explosion of cross-cultural fertilization in a time of world competition for the hegemony of two enduring "systems" - capitalism and socialism. As a moment when decolonization created immense possibilities for liberation movements throughout the world, the 1960s became the heyday of the "Second World" appeals to the newly decolonized societies of the "Third World," as well as the reemergence of a European "First World" as a postwar consumer society in reaction to American hegemony. This was the moment when the "orderedness" of the three worlds was arguably the most prominent in popular discourse and culture, and a moment when that order was contested and destabilized. The patterns that first emerged in the 1960s - cultural contest, political mobility, urbanization and the rise of urban youth movements, women's rights, the hegemony of popular over "high" culture driven by technology - form the bases of today's discussions of globalization, its challenges, dangers, and contestation.

The purpose of this conference will be to use the Second World, the socialist societies of the 1960s, as the center from which to explore global interconnections and uncover new and perhaps surprising patterns of cultural cross-pollination. This forum will be structured around cities as the units of analysis, and it will focus on the arena of popular culture as played out in these city spaces. More specifically, we invite paper proposals that focus on one of three realms of urban popular culture - media (including cinema, television, popular music); material culture (including spaces and their uses as well as commodities), and leisure (including tourism and other activities). We consider these exemplary of the circulation of objects, images, sounds, and impressions on a level different from political programs, literature and "fine arts." Several thematic threads will tie together this consideration of the circulation of popular culture around and through the Second world: mobility and cultural transmission; youth cultures and student movements; gender; consumerism and hedonism; the state and cultural exchange; technology and cultural dissemination; cosmopolitan political mobilization. Our aims will be to consider what the "1960s" meant in socialist countries, and to discuss the balance in the 1960s between cultural global integration and continuing political differentiation.

The core of the forum will be the socialist societies of eastern Europe and the Soviet Union, but the forum would be enriched by participation from scholars who study other socialist societies. We anticipate that the conference will result in a published volume: submissions should be original work, not previously published.

The conference organizers are Diane P. Koenker, University of Illinois at Urbana-Champaign (dkoenker@illinois.edu) and Anne E. Gorsuch, University of British Columbia (gorsuch@interchange.ubc.ca). We welcome advance inquiries.

Please send proposed paper title and abstracts to each of the organizers by October 15, 2009. Proposals should indicate which of the conference themes the paper addresses, and the term "Sixties" or "1960s" should be explicit in the paper title. Selection of participants will be made by November 30, 2009, and conference papers should be submitted by April 1, 2010.

The Ralph and Ruth Fisher Forum is held in conjunction with the Summer Research Laboratory on Russia, Eastern Europe, and Eurasia. The conference is made possible by Mary and Hal Zirin's generous gift to the Ralph and Ruth Fisher Endowment Fund in honor of Professor Ralph Fisher and his wife Ruth. Ralph Fisher is Professor Emeritus of History at the University of Illinois and founder of the Russian, East European, and Eurasian Center and the Summer Research Lab.

вторник, 13 октября 2009 г.

15-я Международная междисциплинарная конференция молодых ученых

Совет молодых ученых Санкт-Петербургского государственного университета
информирует о проведении

15-й Международной междисциплинарной конференции молодых ученых

"Человек. Природа. Общество. Актуальные проблемы"

с элементами научной школы для молодежи (Мастер-класс)
"Научный менеджмент как инновационное направление и форма организации науки. Основные тенденции в развитии данного направления и практический опыт управления проектами, связанными
с развитием профессиональных компетенций и студенческими научными обществами (СНО)"
23-30 октября 2009 г.

Конференция организуется Советом молодых ученых С.-Петербургского государственного университета с 1990 г. Цель данной конференции состоит в том, чтобы интегрировать университетские и академические принципы фундаментальных научных исследований с точки зрения современных философских программ научного знания. При этом, учитывая специальные возможности наук, представленных на конференции, и фундаментальный характер их достижений, организаторы мероприятия рассчитывают на преобладающее участие молодых специалистов российских и зарубежных вузов и научно-исследовательских учреждений. Важной целеполагающей и традиционно обозначенной задачей конференции является поощрение эвристических идей, предлагаемых молодыми учеными, делегированными к участию теми научными школами, в рамках которых совершается их академическая деятельность.

Планируется работа следующих секций:

 • Фундаментальные проблемы философского знания (философия, социология,
  психология).
 • Соотношение философии и наук, междисциплинарные аспекты.
 • Исторические науки.
 • Актуальные проблемы востоковедения.
 • Экономические и юридические проблемы правового государства.
 • Средства массовой информации: свойства и условия функционирования.
 • Проблемы литературоведения и лингвистики.
 • Проблемы физиологии и медицины.
 • Актуальные проблемы естественнонаучного знания.
 • Мастер-класс "Научный менеджмент как инновационное направление и форма организации науки. Основные тенденции в развитии данного направления и практический опыт управления проектами, связанными с развитием профессиональных компетенций и студенческими научными обществами (СНО)".

По мере поступления материалов возможно формирование специализированных
подсекций.

Языки конференции: русский и английский.

Для участия в конференции следует прислать до 10 октября 2009 г. в Совет молодых ученых СПбГУ для Алексея Васильевича Цыба или Ольги Юрьевны Бахваловой:

 • заявку на участие: ф. и. о. полностью, должность, место работы, ученое звание и степень, раб. или дом. телефон, адрес почтовый и электронный;
 • тезисы научных сообщений в объемом до 6 тыс. знаков в электронном варианте.

Заявку можно послать по обычной почте и по E-mail. Отбор заявок будет осуществляться экспертами оргкомитета. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявку на участие без объяснения причин.

Для иногородних и зарубежных участников конференции возможно предоставление гостиницы за счет направляющей стороны. По вопросам размещения и регистрации связываться с гостиничным комплексом SCP Travel (Скандинавия-Петербург): www.hostel.sp.ru, www.scp-travel.ru, www.scandinaviapetersburg.ru. Tel\ fax +7(812)2735414, +7(812)2758356, mob.tel
+7(951)6813218. Email: scphostel@mail.ru, scpltd@mail.wplus.net.

пятница, 9 октября 2009 г.

Львів як дзеркало. Взаємний образ мешканців Львова в нараціях ХХ-ХХІ століть

Львів як дзеркало. Взаємний образ мешканців Львова в нараціях ХХ-ХХІ століть
Міжнародна науково-практична конференція
Центр міської історії Центрально-Східної Європи,
Львів, 11-12 березня 2010 р.

Організатори: Центр міської історії Центрально-Східної Європи (Львів), Інститут славістики Польської Академії Наук (Варшава)

Останніми роками дослідники все частіше виявляють зацікавлення образом, мітом, місцем Львова в літературних творах, спогадах, історичних нараціях, колективній пам’яті. Львів є надзвичайно важливим містом як для українців, так і для поляків. Писали і говорили про нього також росіяни, вірмени, євреї.

Ми пропонуємо погляд на тексти, які стосуються Львова з дещо іншого боку: взаємного образу різних груп мешканців міста, а також "прав" на нього - власних і чужих.

Цінними будуть рефлексії про:

 • декларовану/реальну багатокультурність в мистецьких візіях, а також культурологічних, літературознавчих, мовознавчих, історичних і інших працях;
 • вплив на літературу політичних та історичних суперечок про національну приналежність Львова;
 • відмінні інтерпретації історичних подій різними зацікавленими сторонами;
 • зміну образу Львова в рамках одного національного дискурсу.

Пропонуємо також звернути увагу на:

 • Львів як місто і територію (дружню або ворожу);
 • Які національності, і в якій мірі цікавлять авторів, і роль цих національностей в літературних творах;
 • Способи конструювання і використання міту Львова – особливо міту "Leopolis multiplex" - в літературних текстах, а також в публіцистиці і в наукових працях;
 • Образ іншого, сусіда, співмешканця з іншої етнічної групи.

Конференція буде складатися з двох частин: презентації результатів досліджень, і двох круглих столів.

Робоча мова: українська і польська.

Запрошуємо до участі в конференції літературознавців, мовознавців, істориків, соціологів, культурологів. Зголошення на конференцію, в якому має бути зазначено ім'я, прізвище, місце праці, назва доповіді і її короткий виклад (до 1000 знаків) просимо надсилати до 1 січня 2010 р. на електронну пошту i.matsevko@lvivcenter.org (Ірина Мацевко, Центр міської історії) та kkot@poczta.onet.pl (Катажина Котинська, Інститут славістики ПАН).

Організатори залишають за собою право відбору отриманих пропозиції. Передбачається запис дискусії під час круглих столів, а також публікація матеріалів конференції.

Організатори не оплачують перебування учасників конференції у Львові. Кошти ночівлі, харчування і подорожі покривають учасники заходу.

суббота, 3 октября 2009 г.

Новая рассылка по социологии

Организована новая почтовая рассылка "Социология для всех". Автор - Алексей Мусиездов.

Рассылка может быть полезна всем, кто интересуется социологией – в первую очередь студентам, разумеется, но не только. О социологии рассказывается простым и понятным языком. Предполагается освещение широкого круга вопросов, связанных с социологией.

Посмотреть первый выпуск, описание рассылки и подписаться на нее можно здесь.

От автора. В плане содержания я первым выпуском доволен, а вот в плане оформления он вышел немного комом. За это заранее извиняюсь и обещаю совершенствоваться.

пятница, 2 октября 2009 г.

Кросскультурность в современном мире

Институт культурологии Академии искусств Украины
проводит
Международную научно-теоретическую конференцию
"Кросскультурность в современном мире".


Конференция состоится 11 ноября 2009 г.
в г. Киеве, ул. Воровского 20.


Тематика конференции охватывает широкий круг вопросов межкультурного взаимодействия в современном мире, в частности планируется работа по следующим направлениям:

 • актуальные проблемы теории культуры (современные концепции культуры и культурного взаимодействия, глобализация и проблемы межкультурного взаимодействия, культуры народов мира и проблема развития мировой культуры);
 • проблемы кросскультурности в национальной культуре (формы кросскультурного взаимодействия, идентичности, общее и специфическое в культуре, национальная культура как целостность в ее региональных различиях, национальные культурные индустрии в условиях мультикультурности);
 • организационные факторы функционирования культурной среды в современную эпоху: международные и внутринациональные проблемы.

К участию в конференции приглашаются ученые, преподаватели высших учебных заведений, специалисты-практики, аспиранты.

Рабочие языки конференции:
украинский, русский, английский.

Всех желающих принять участие в работе конференции просим присылать заявки (в соответствии с приведенной ниже формой) и тезисы (электронный вариант, или присылается на электронную почту института).

Заявку на участие в работе конференции (название темы, резюме или тезисы объемом до 1,5 тыс. знаков, фамилия, имя, отчество, место работы, научная степень, учёное звание, домашний адрес, контактный телефон) просим присылать до 10 октября 2009 г. Оргкомитету Международной научно-теоретической конференции по адресу:

01032, Киев-1, бул. Тараса Шевченко 50-52, Институт культурологии АМУ.


Оргкомитет оставляет за собой право отклонять доклады, которые не соответствуют требованиям и тематике конференции. Материалы конференции будут опубликованы в сборнике.

Требования к оформлению статей:
Объем текста: - 0,5 печ. л. Аннотации: на украинском, английском, русском языках (по мере владения). Вверху справа: фамилия, имя, отчество, ученая степень, место работы и должность), ниже – страна и город. Название статьи – посредине, большими буквами. Текст - Microsoft Word; шрифт - Times New Roman, кегль - 14; параметры оформления страницы: верхняя и нижняя границы - 20 мм, левая - 30 мм, правая - 15 мм; междурядный интервал - 1,5. Примечания выносятся в окончание основного текста и обозначаются арабскими цифрами в верхнем индексе, ссылки на литературу обозначают сквозной нумерацией в тексте в квадратных скобках (напр. ... [1, 35]).

ЗАЯВКА
участника Международной научно-теоретической конференции
«Кросскультурность в современном мире»

Фамилия, имя, отчество
Научная степень, ученое звание
Должность, место работы
Адрес (для переписки)
Телефон, е-mail
Факс
Тема доклада
Форма участия (доклад на пленарном или секционном заседании, сообщение, выступление
на круглом столе, участие в дискуссии)
Необходимые для доклада технические средства

За дополнительной информацией обращаться в оргкомитет конференции:
тел. 8(044)2357228 (Сергей Михайлович Волков)
Заявки присылать электронной почтой:
Е-mаі1: s.m.volkov@i.ua
Е-mаі1: s-vn@mail.ru

четверг, 1 октября 2009 г.

Глобалистика и теория устойчивого развития

Бурятское региональное отделение Российского философского общества

приглашает вас принять участие в работе секции
"Глобалистика и теория устойчивого развития"

в рамках Международной конференции
"Глобальные и региональные проблемы устойчивого развития"


Дата и место проведения: июль 2010 г., Республика Бурятия, г. Улан-Удэ

Приглашаются философы, математики, экологи, политологи, физики и другие
специалисты.

Оргкомитет собирает предварительные заявки.
Просьба прислать:

 1. Ф.И.О.
 2. название доклада
 3. Место работы, должность
 4. Электронный адрес

Подробное информационное письмо будет выслано позже. Будет возможность
корректировки названия доклада.

Ученый секретарь БРО РФО Соколов С.М.
sergey sokolov kapkataphaev@mail.ru

понедельник, 28 сентября 2009 г.

МЕДИАФИЛОСОФИЯ - III. Принципы и способы анализа медиареальности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ,
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «МЕДИАФИЛОСОФИЯ»,
ПЕТЕРБУРГСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА ИСТОРИКОВ ИСКУССТВ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КРИТИКОВ (АИС),
ИНФОРМАЦИОННЫЙ И КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ПО ИСКУССТВУ И МУЗЫКЕ (БИКЦИМ) БИБЛИОТЕКИ ИМ. МАЯКОВСКОГО

Информационная поддержка:
ж-л "ИНТЕЛРОС – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ РОССИЯ";
ж-л «ЦИФРОВИК. ЦИФРОВОЕ ФОТО, ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ, ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»;
Портал http://www.buro.fotokunst.ru

Всероссийская научная конференция
МЕДИАФИЛОСОФИЯ - III
Принципы и способы анализа медиареальности


20-21 ноября 2009 года.
СПбГУ, философский факультет, Санкт-Петербург

Предлагаемые темы для обсуждения:

 • Методы анализа медиареальности
 • Медиа-анализ-синтез
 • Медиареальность: перверсии непосредственности
 • Взаимоотношение чувства и тела в мире медиатехнологий
 • Природа цифрового образа
 • Цифровая форма умозрения
 • Морфология медиа
 • Рефлексия vs. рефлексы
 • Культура медиакоммуникации
 • Проблема сакрального в медиареальности
 • Новая оптика видения
 • Дигитальный вуайеризм
 • Медиафундаментализм: it’s all media?
 • Как выжить в медиареальности?
 • Экология в медиапространстве
 • Право и претензия на медиасвободу
 • Редуцированная чувственность и актуальность доступности
 • Скорость как сверхценность
 • Осторожно, вас снимают. Оправдывает ли камера трансгрессию?
 • Аудио-видео-медиа-просвещение и воспитание
 • Экстремальный спорт как медиаконструкт
 • Эстетика новых медиа
 • Позиция интеллектуала и культурала в медиапространстве
 • Искусство в эпоху массмедиа
 • Топология медиареальности
 • Цифровой образ — человек–машина
 • Медиатеория и феминизм

Оргкомитет будет приветствовать новые темы по заявленной теме конференции.

Оргкомитет:
д.ф.н., проф. Савчук Валерий Владимирович (председатель),
Степанов Михаил Александрович (ученый секретарь),
к.ф.н., доц. Хайдарова Гульнара Равилевна,
к.ф.н., доц. Иваненко Алексей Игоревич,
к.ф.н., доц. Сивков Денис Юрьевич,
Шалаева Анастасия Владимировна (секретарь).

Тезисы докладов (до 4 тыс. знаков – две стр.) и сведения об авторе просьба направлять ученому секретарю конференции Михаилу Степанову по e-mail: mediaphilosophy.research@gmail.com до 1 ноября 2009 года.

Цифровая революция изменила принципы восприятия, формы умозрения и оптику видения. Она сформировала медиареальность и ее производные – медиакультуру и медиасубъект. К тому же сегодня активно вырабатываются новые подходы и методы анализа медиареальности. Конференция призвана суммировать существующие и выработать новые методы и подходы к пониманию структуры медиареальности и процессов, происходящих с человеком в мире медиатехнологий. Авторский коллектив, давно занимающийся исследованиями в области медиафилософии и имеющий методологические наработки, планирует рассмотреть не только логико-методологические проблемы, но и практически, анализируя конкретные проблемы, проверить, насколько эффективны эти методы, насколько они позволяют схватывать и осмыслить быстроменяющийся мир медиа, вовлекающий как наше сознание, так и структуры повседневности.

Настоятельность и экстренность проведения конференции вызвана, во-первых, самим предметом медиафилософии, находящимися в стремительном изменении медиа; во-вторых, недостаточной разработанностью понятийно-методологической базы российской медиафилософии. Мы вынуждены констатировать, что изменения реальности, ставшей медиареальностью, существенно опережают способы ее анализа.

Руководитель проекта является автором концепта "постинформационное общество", отстаивает необходимость нового типа рефлексии, адекватного эпохе новых медий - "топологической рефлексии", позволяющей в эпоху глобализации обратить взор от тотального информационного поля к интересам локального контекста. Мы исходим из того, что медиареальность не вне нас, а внутри нас, определяет наше сознание, наши переживания и наши мотивации.

В последние 5 лет авторский коллектив ежегодно проводил международные конференции, посвященные анализу современной визуальной реальности, осмыслению процессов дигитализации образа и обоснованию медиафилософии как новой дисциплины.

Конференции по медиафилософии в 2007-2009 гг., проведенные авторским коллективом, и выпущенные при поддержке РФФИ 3 сборника по результатам конференций зафиксировали растущий интерес российских коллег к тематике, неразработанность понятийного аппарата, дефицит концептов и методологических схем.

Данную конференцию запланировано провести в рамках Дней Петербургской философии-2009, 20-21 ноября 2009.

Проведенные авторским коллективом международные конференции
 1. Эпистемология фотографического образа, СПбГУ, факультет философии и политологии, 16-17.11.2006 (при поддержке РФФИ).
 2. Медиа как предмет философии, СПбГУ, факультет философии и политологии. 16-18.11.2007 (при поддержке РФФИ).
 3. Медиафилософия-2. Границы дисциплины. 20-22.11.2008.
 4. Тело, движения, чувства в эпоху новых медиатехнологий. 20-23.05.2009.

четверг, 17 сентября 2009 г.

Lithuanian Euro-integration, National Identity, and Collective Historical Memory

Institute of Culture, Philosohpy and Art in Vilnius kindly invite to participate in the international conference
“Lithuanian Euro-integration, National Identity, and Collective Historical Memory”
November 20-21, 2009 Vilnius


organized by Institute of Culture, Philosophy and Art, Department of Comparative Cultural Studies.

The conference will be an opportunity to bring together scholars and researchers from Lithuania, Latvia, Poland, Belarus, Russia, and other countries to discuss the role of collective historical memory in shaping and re-shaping of national, ethnic, and collective identities; to analyze the ways of archiving and managing historical narratives. The developing of social and political self-understanding is a crucial factor in explaining what kinds of collective historical memories, historical narratives, and socio-historical trauma foster or inhibit the political and cultural involvement in the processes of European integration; in showing what historical narratives and systems of memory have supported the on-going formation of the Lithuanian national identity as it lived through the Soviet occupation and continued into the period of the re-establishment of the sovereignty of the Republic of Lithuania.

The organizing committee is calling for applications and presentations from historians, sociologists, philosophers, historians of culture and art, including other related areas of research, analyzing the ways in which sovietized historical narratives during Lithuania’s occupation changed the Lithuanians’ perspective on their own past and helped to construct the new “Soviet man”, also the manners in which the traits of Soviet identity are being forgotten or marginalized after the State Independence in 1991. It is also important to understand how the archive of historical collective memory is used in education - in textbooks of history and literature, also various formats of mass media; it needs to be elucidated what traits of Pan-European, national, and ethnic identities are implemented and strengthened by the present Lithuanian educational system.

Proposed Conference Topics:

 • European Integration and Re-shaping of National and Ethnic Identity;
 • European and/or National and Ethnic Identity;
 • The Role of Collective Historical Memory in Overcoming the Soviet Occupation;
 • Politics of Memory: Archives and Narratives;
 • Traumas in Collective Historical Memory: Recounting and Reticence;
 • Collective Historical Memory: the Social, Ethno-Cultural Identities and Narratives;
 • Soviet Historical Narrative: the Rise of the New “Soviet Man”;
 • Traits of the “Soviet Man” in Historical Narratives and Collective Memory;
 • Social Self-consciousness, Citizenship, and Education.

The deadline for submitting applications is September 30, 2009.
Registration fee is not required for the participants of the conference; accomodation is guaranteed (no fee).

Zilvine Gaizutyte-Filipaviciene
Institute of Culture, Philosophy and Art
Saltoniskiu 58 g.
Vilnius, Lithuania
E-mail: zilvine@gmail.com
Phone: +370 612 45643
site: www.kfmi.lt

APPLICATION FORM

International Scientific Conference
LITHUANIAN EURO-INTEGRATION, NATIONAL IDENTITY AND COLLECTIVE HISTORICAL MEMORY
20-21 November 2009 Vilnius, Lithuania

Family Name, Surname:
Place of Employment and Current Position:
Academic Degree and Rank:
Full address (including the postcode):
Phone; Fax:
E-mail:
Theme of presentation (Please, mention title and conference topic):
Presentation abstract (Maximum length 1800 characters):
Is accommodation required? Yes/ No
Is multimedia required? Yes*/ No

If answer is Yes, please describe requirements:

Please send your application to dr. Žilvinė Gaižutytė-Filipavičienė by e-mail: zilvine@gmail.com.

Проблеми розвитку соціологічної теорії: українське суспільство та глобальні соціальні зміни

Соціологічна асоціація України
Факультет соціології Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
Інститут соціології НАН України
проводять

12-13 листопада 2009 року на факультеті соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (вул. Володимирська 60)

VІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Проблеми розвитку соціологічної теорії: українське суспільство та глобальні соціальні зміни»

Оргкомітет запрошує професійних соціологів, викладачів соціологічних дисциплін та молодих науковців взяти участь у пленарному та секційних засіданнях конференції за таким напрямками:

 1. Сучасне українське суспільство в контексті глобальних соціальних змін.
 2. Тенденції соціальної диференціації українського суспільства та перспективи розвитку соціальних класів і статусних груп.
 3. Суперечності культурної глобалізації та тенденції соціокультурного розвитку українського суспільства.
 4. Сучасні соціологічні дослідження оцінки якості життя та ціннісних орієнтацій населення України.

Робочі мови конференції – українська та російська.

Заявку на участь та резюме доповідей чи повідомлень (до 400 знаків) надсилати на адресу оргкомітету до 20 жовтня 2009 року. Матеріали конференції будуть видані окремим науковим виданням.

Усі пункти заявки повинні бути заповнені.
Оргкомітет залишає за собою право відмовити у розгляді заявки та резюме доповідей чи повідомлень, якщо вони не відповідають вимогам або були надіслані пізніше вказаного терміну.

Організаційний внесок учасника конференції складає 150 гривень (сплачується при реєстрації). Проїзд, харчування та проживання за власний рахунок. Окремі категорії учасників на час роботи конференції можуть бути розміщені в готелі університету. До вартості оргвнеску входять: програма конференції, супровідні матеріали, кава-брейк.

Адреса оргкомітету конференції:
Факультет соціології. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033.

Електронна адреса оргкомітету: soc_depscience@univ.kiev.ua. В темі листа писати: 6 Всеукраїнська конференція 12-13 листопада 2009р.

Заявки надсилати секретарю оргкомітету Щиголь Ірині Василівні.

Заявка на участь у конференції

 • Прізвище, ім’я, по батькові
 • Науковий ступінь
 • Вчене звання
 • Посада
 • Організація (установа)
 • Секція
 • Тема доповіді чи виступу
 • Контактна поштова адреса
 • Електронна адреса
 • Потреба в житлі
 • Потреба у технічних засобах

вторник, 15 сентября 2009 г.

СОЦІОЛОГІЯ ТА СУЧАСНІ СОЦІАЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Факультет соціології та
Наукове товариство студентів та аспірантів
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

проводять

Другу міжнародну конференцію
студентів та молодих науковців
"СОЦІОЛОГІЯ ТА СУЧАСНІ СОЦІАЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ"


Відбудеться 22-23 жовтня 2009 року на факультеті соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (вул. Володимирська, 60)

Оргкомітет запрошує студентів та молодих науковців взяти участь у роботі конференції за напрямками:

 • Сучасні теоретичні підходи до осмислення соціальних трансформацій: глобальні та регіональні виміри.
 • Класична соціологічна традиція пояснення соціальних змін та новітні теорії.
 • Соціальні перетворення у сучасних постсоціалістичних країнах (економічна, політична, духовна сфери).
 • Поле культури та соціальні зміни.
 • Тенденції змін в сучасних комунікативних практиках.
 • Соціальні зміни: шанси та ризики для різних соціальних груп.
 • Методологічні підходи до дослідження соціальних трансформацій.
 • Застосування якісних та кількісних стратегій дослідження соціальних змін.

Тривалість доповіді – до 10 хвилин.
Робочі мови : українська, російська, англійська.
Оргкомітет конференції розгляне можливість поселення запрошених іноземних та іногородніх студентів та аспірантів у гуртожитку університету.
Проїзд, проживання та харчування – за рахунок учасників.
Оформлені заявки на участь у конференції за нижче приведеним зразком та короткі анотації (до 500 знаків) просимо направляти до 26 вересня 2009 року на ел. поштову скриньку soc_depscience@univ.kiev.ua
Усі пункти заявки повинні бути заповнені.
Оргвнесок для студентів складає 50 грн, для молодих науковців – 100 грн.
У вартість оргвнеску входять: програма конференції, супровідні матеріали, кава-брейк.
Вартість публікації: студентські тези – 30 грн; стаття – 20 грн/стор.

ЗАЯВКА

учасника ІІ Міжнародної конференції студентів та молодих науковців
"Соціологія і сучасні соціальні трансформації"

Прізвище, ім'я та по батькові:
Назва доповіді:
Вік:
Навчальний заклад:
Факультет:
Курс, рік навчання:
Поштова адреса:
Країна:
E-mail:
Телефон: 1) мобільний 2) домашній
Чи потрібне бронювання місця для поселення:

За довідками звертатися:
01601 МСП, м.Київ, в. Володимирська, 60, факультет соціології,
тел.: 239-31-46; факс: 239-3135;
e-mail: soc_depscience@univ.kiev.ua
відповідальний секретар оргкомітету: Щиголь Ірина Василівна.

Повседневность: между концептом и реальностью

Повседневность как концепт и повседневная жизнь – разумеется, разные вещи. Концепт отсылает к теоретической традиции (Гуссерль, Шюц), которая, в конечном итоге имеет отношение к познанию, пониманию, коммуникации: повседневность – это жизненный опыт, который у всех приблизительно одинаков, а потому не надо никому ничего объяснять, все очевидно. Повседневная жизнь (в том числе в том виде, в каком это слово используется чаще всего) – это, в сущности, набор неких рутинных практик. Поэтому неудивительно, что современные исследователи повседневности часто игнорируют «классическое наследие». Их интересуют сами практики как таковые, что приводит иногда к ограничению себя «этнографическими описаниями» и искреннему восторгу по во поду того, что «у них совершенно не так, как у нас». В то же время классический подход к повседневности состоит не в том, чтобы описать ежедневные практики, а в том, чтобы выявить механизмы конструирования их очевидности.

Позволю себе высказать не новую идею о том, что человеческая жизнь представляет собой череду выборов. При этом совершенно не обязательно иметь в виду какие-либо судьбоносные решения: мы каждый день решаем, с какой стороны обойти лужу, как именно поздороваться с коллегой и какую передачу посмотреть по телевизору. Ежедневно мы принимаем сотни таких решений, даже не замечая самого этого процесса. Но на чем основаны эти решения?

Исследователи обычно отвечают – на привычке (в различной интерпретации, будь то габитус Бурдье, ритуал Дюркгейма или диспозиции Ядова). И, разумеются, привычку порождают условия существования. А дальше возможны варианты. Объективные условия сами по себе (распределение тех или иных ресурсов)? Восприятие этих условий (например, «субъективная бедность»)? Интересы (будь то рациональный расчет или «практический смысл»)? Ценности? Так или иначе, вопрос о порождении привычки = выбора = повседневности является ключевым. Особенно, когда мы сталкиваемся с возможностью иной повседневности. Не оригинально, но есть о чем подумать...

среда, 9 сентября 2009 г.

Актуальные проблемы современной когнитивной науки

Кафедра философии Ивановского государственного университета и кафедра
философии Ивановского государственного химико-технологического
университет проводят вторую международную научно-практическую
конференцию "Актуальные проблемы современной когнитивной науки".

Конференция состоится в г. Иваново 15 - 16 октября 2009 г.

Цели Конференции:

 1. Сотрудничество исследователей, представителей различных образовательных учреждений, научно-исследовательских и других заинтересованных организаций в постановке и решении актуальных проблем познания, в том числе вопросов когнитивной лингвистики, психологии, антропологии, нейронауки, искусствознания, образования, культурологии, нанотехнологий, медиа и т.д.
 2. бсуждение эвристического потенциала отечественного философского, культурно-исторического психологического дискурса в связи с актуализацией его возможностей в современной когнитивной проблематике.


Предварительная тематика и основные направления Конференции:

 • Эвристический потенциал учения о доминанте А.А. Ухтомского и современная когнитивистика
 • Эвристический потенциал идеи <<живого знания>> С.Л. Франка и современная когнитивистика
 • Актуальные проблемы когнитивной антропологии в контексте деятельности школы Н.А. Бернштейна (уровневое строение движений, речевой деятельности и проч. когнитивных механизмов)
 • Когнитивный механизм интуиции в философии Н.О. Лосского
 • Проблема Внутренней формы и внешнего выражения содержания познания в работах Г.Г. Шпета
 • Значение достижений культурно-исторической психологии (школа Л.С. Выготского) в проблемном поле когнитивной науки
 • Актуальные проблемы когнитивной лингвистики и идеи А.А. Леонтьева (порождение речевых высказываний, эвристический подход к усвоению языка, знак как превращенная форма)
 • Учение об установке Д.Н. Узнадзе
 • Познавательная функция эмоций
 • Современные проблемы перцептивной и ментальной репрезентации знания. Взаимодействие вербальной и визуальной доминант.
 • Семиотические аспекты когнитивной науки
 • Актуальные проблемы современной дидактики в контексте когнитивных исследований
 • Когнитивные исследования в сфере медиа


Формат Конференции также предусматривает проведение круглого стола по проблемам консолидации когнитивных исследований на региональном, межрегиональном и международном уровнях.

Для участия в конференции необходимо прислать на адрес организационного комитета (cognprobl@pochta.ru, или по адресу: 153025, г. Иваново, ул. Ермака, 39, каф. философии) заявку-регистрационную форму, а также тезисы доклада объемом до 2 страниц (до 4000 знаков с пробелами).

По окончании конференции планируется издание сборника тезисов и докладов Конференции. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять заявки, не соответствующие тематике конференции. Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для публикации.

Оплата публикации и оргвзноса

Организационный взнос, включающий публикацию тезисов (до 4000 знаков с пробелами), кофе-брейк, составляет 350 руб. Публикация тезисов при заочном участии - 300 руб. При публикации полного текста доклада за каждую дополнительную страницу (2000 знаков с пробелами) - оплата 100 руб.
Оплата публикации и оргвзноса производится после получения автором Сообщения Оргкомитета о включении его статьи в сборник материалов. Адрес для перечисления оргвзноса будет выслан вместе с Сообщением Оргкомитета до 30 сентября 2009 г.

Проезд и проживание осуществляются за счет участников конференции.
Размещение участников планируется в общежитии ИвГУ, ИГХТУ (бесплатно) и в гостиницах города (оплачивается участниками).

Образец оформления
И.О. Фамилия
(Организация, город)
НАЗВАНИЕ ПЕЧАТАЕТСЯ ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ
Текст тезисов или статьи (Ссылки на литературу допускаются в тексте в квадратных скобках с указанием номера источника из списка литературы и номера страницы.)

Литература
(Библиографическое описание литературных источников к статье оформляется
в соответствии с ГОСТом 7.1-84)

Организационный комитет Конференции:
Портнов Александр Николаевич,. д.филос.н. (portnov@mail.ru) тел. (4932)-23-62-92- председатель оргкомитета
Кудряшова Татьяна Борисовна д.филос.н. (kudryashovs@mail.ru) тел. (4932)-54-01-71; Кривцова Людмила Алексеевна к. филос. н.; Палей Елена Вадимовна к. филос.н., Иванов Михаил Юрьевич к.филос.н., Зеленцова Марина Григорьевна д. филос.н., Калинин Павел Евгеньевич.

Ключевые даты Конференции:
10 сентября 2009 г. - окончание срока приема заявок
20 сентября 2009 - окончание срока приема тезисов
30 сентября - рассылка Сообщений Оргкомитета о приеме заявки
5 октября - формирование программы конференции и рассылка приглашений участникам
15-16 октября 2009 - проведение конференции

Приложение

Регистрационная форма участника
Международной научно-практической конференции
"Актуальные проблемы современной когнитивной науки"
(15-16 октября 2009 г.; г. Иваново)


Фамилия
Имя
Отчество
Город (или область)
Место работы (вуз, факультет, кафедра)
Должность, ученая степень
Телефон/факс
Домашний адрес для пересылки сборника
E-mail
Тема выступления
Направление
Аннотация на русском языке (до 50 слов)

вторник, 8 сентября 2009 г.

Социальная эволюция, идентичность и коммуникация в XXI веке

Международная научная конференция
«Социальная эволюция, идентичность и коммуникация в XXI веке»

г. Ставрополь, 29 октября 2009 г.,
материалы принимаются до 5 октября 2009 г.

29 октября 2009 года кафедра философии Северо-Кавказского государственного технического университета, Ставропольское отделение Российского философского общества проводят Международную научную конференцию "Социальная эволюция, идентичность и коммуникация в XXI веке"

Заявку на участие в конференции можно скачать здесь.

Предполагается работа по следующим направлениям:

 1. Факторы, риски, вызовы и угрозы социальной эволюции современности
 2. Соотношение цивилизационной и формационной парадигм эволюции общества в социальных теориях
 3. Анализ закономерностей строения, функционирования и саморазвития современного общества
 4. Баланс и противоречия политических, экономических и культурных векторов социального развития
 5. Современное и постсовременное видение социальных процессов: Модерн и Постмодерн
 6. Источники и механизмы социокультурных изменений
 7. Процессы глобализации и модернизации в современном обществе
 8. Исторические судьбы России и перспективы ее развития
 9. Специфика и социокультурные условия формирования групповой и личностной идентичности в XXI веке
 10. Соотношение политических и этнических истоков идентичности личности и общностей
 11. Гендерные и сексуальные отношения и трансформация личностной идентичности в условиях современности
 12. Религиозная идентичность в XXI веке: фундаментализм и постсекулярность
 13. Общественные отношения как проблема социально-философского анализа
 14. Проблема субъекта и объекта коммуникации в социально-гуманитарном знании
 15. Особенности социальной коммуникации в XXI веке
 16. Солидарность и конфликт как проблемы современного обществознания
 17. Образ информационного общества и социальные проблемы коммуникации и информатизации
 18. Проблема трансформации идентичности в обществе зрелищной визуализации
 19. Взаимодействие в социальном и информационном пространствах и процессы идентификации.

Формирование секций будет происходить по мере поступления докладов

Рабочие языки конференции — русский и английский.

К участию в конференции приглашаются ведущие ученые и специалисты-практики. Приветствуется участие аспирантов и соискателей совместно с научными руководителями

Планируется издание сборника материалов конференции до начала ее работы. Прием материалов к публикации и заявок на участие в конференции до 5 октября 2009 г. включительно. Материалы и заявку можно выслать по адресу 355028, г. Ставрополь, проспект Кулакова, 2, Северо-Кавказского государственный технический университет, Кафедра философии (с пометкой — на конференцию) или на e-mail philconf@mail.ru Также материалы принимаются непосредственно в ауд. Г 433 главного корпуса СевКавГТУ (кафедра философии) с 10.00 до 15.00. К распечатанным материалам должна быть приложена дискета 3,5'' или СD-диск с набранным текстом в программе Microsoft Word for Windows ХР. Оргкомитет оставляет за собой право редактировать или отклонять материалы не соответствующие тематике конференции, ее научному уровню или превышающие допустимый объем. По всем вопросам обращаться в оргкомитет (ауд. Г 433) или по тел. (8652) 95-68-14.

Требования к представляемым в сборник материалам

Принимаются статьи объемом до шести машинописных страниц, полуторный межстрочный интервал 14 кегелем (шрифтом). Перед набором текста редактор (Word for Windows) должен иметь следующие параметры: размер бумаги А4 (210x297 мм); поля: верхнее, нижнее и левое — 2,0 см, правое — 1,5 см; ориентация — книжная; шрифт Times New Roman; размер шрифта- 14 пунктов; выравнивание — по ширине. Абзац- 0 см. Ссылки на литературу в квадратных скобках, ссылки на формулы в круглых скобках. Список литературы (если существуют ссылки на нее в тексте доклада) оформляется согласно образцу. Необходимо также представить на английском языке название доклада, аннотацию, фамилию и инициалы докладчика. К докладу прилагается регистрационная форма заявка на участие в конференции.

Заявку на участие в конференции можно скачать здесь.

Образец оформления заголовка доклада и списка литературы

ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ НА СОСТОЯНИЕ СОЦИУМА
The Influence of Political Changes on a Society Condition
Степанов В.И. — Stepanov V.I.
Северо-Кавказский государственный технический университет, г. Ставрополь)

Main problems of Russian power ligitimation under the modern conditions of political transit are considered in the article. Stable legitimation of power in Russia is linked with valuable development and functioning of civil society structures and social state.

Современные глобальные изменения в обществе:(далее — текст)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (если необходим)

1. Фукуяма, Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию. [Текст] / Ф. Фукуяма. М.: АСТ, Ермак, 2004. 730 с.
2. Степин, В. С. Философия и эпоха цивилизационных перемен [Текст] / В. С. Степин // Вопросы философии. — 2006. № 2. — С. 16-26.

Адрес оргкомитета конференции

355028, г. Ставрополь, пр. Кулакова, 2, Северо-Кавказский государственный технический университет, ауд. 433, кафедра философии, оргкомитет международной научной конференции "Социальная эволюция, идентичность и коммуникация в XXI веке".
Тел: (865-2) 95-68-14;
Факс: (865-2) 944-150;
Моб. тел.: 905-496-14-11;
E-mail: philconf@mail.ru

Организаторы конференции

* Северо-Кавказский государственный технический университет;
* НИИ Социально-гуманитарных проблем при СевКавГТУ;
* Ставропольское отделение Российского философского общества.