вторник, 26 марта 2013 г.

ТРАДИЦІЙНА КУЛЬТУРА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: РЕГІОНАЛЬНІОСОБЛИВОСТІ ТА РОЗВИТОК ТУРИЗМУ


ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ОБЛАСНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА
запрошують Вас взяти участь у науково-практичній конференції
ТРАДИЦІЙНА КУЛЬТУРА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: РЕГІОНАЛЬНІОСОБЛИВОСТІ ТА РОЗВИТОК ТУРИЗМУ
яка відбудеться 24-25 травня 2013 року в м. Харкові
На конференції планується розглянути такі питання:
•         збереження традиційної культури регіону в умовах глобалізації;
•         регіональні особливості соціальної етноісторичної трансформації;
•         відтворення та творче засвоєння регіональних народнопісенних традицій;
•         значення історико-педагогічної та культурної спадщини для традиційної культури регіону;
•         педагогічні аспекти національного самоусвідомлення в умовах глобалізації;
•         розвиток туризму як соціального і культурного явища в умовах глобалізації та крос-культурної комунікації;
•         традиційна культура та туристичне краєзнавство;
•         етнотуризм: збереження традицій, формування іміджу території або засіб розвитку підприємництва на селі;
•         фестивалі, творчі конкурси та конференції – складова розвитку регіонального туризму;
•         перспективи    розвитку    аматорського    декоративно-ужиткового    мистецтва   та народних художніх промислів у контексті туристичної привабливості регіону;
•         актуальні концепції етнографічного музейництва як важливий туристичний ресурс;
•         потенціал і роль музеїв в становленні туристичної індустрії;
•         можливості покращення туристичної галузі в умовах окремого регіону.
Заявку про участь у конференції необхідно подати до 30 квітня 2013 р.(див. додаток). Робочі мови конференції – українська, російська.
Вимоги до оформлення доповідей. Матеріали приймаються у друкованому вигляді та на електронних носіях. Обсяг доповіді або повідомлення до 6 сторінок, тези – 2 сторінки комп’ютерного набору формату А 4 в редакторі MS WORD for WINDOWS, шрифтом Times New Roman, 14 розміром, через 1,5 інтервали, поля – всі 2 см.
Перелік використаної літератури подається в кінці тексту за алфавітом. Посилання на джерела вказуються у тексті в квадратних дужках: порядковий номер джерела, сторінка(и) (наприклад: [1,с. 16-17]).
Доповіді будуть надруковані у збірці матеріалів конференції. Адреса оргкомітету: вул. Пушкінська, 62, м. Харків, 61002. E-mailconference@cultura.kh.ua
Координатор конференції: Бугайченко Оксана Григорівна Тел.: (057) 700-32-69.

Комментариев нет: