среда, 2 сентября 2009 г.

ІДЕНТИЧНІСТЬ ПОЛІТИЧНА

ІДЕНТИЧНІСТЬ ПОЛІТИЧНА – 1) ототожнення себе із певною політичною позицією; 2) належність (фактична або уявна) до певної політичної позиції.

Структура політичних відносин формує певні позиції, які відрізняють суб’єктів політики як по відношенню до влади, так і між собою, тому, виокремлюючи різних суб’єктів політики, можна говорити про І.п. як про належність до певних із них (наприклад, держава – політичні партії (рухи) – громадяни). Оскільки суб’єкти політики зазвичай не є однорідними, то може йтися також про позиції у їхній структурі (наприклад, рядовий член певної партії (руху) – активіст – керівник; представник певного рівня або гілки державної влади тощо).

Можливим є розгляд І.п. як належності до прихильників певних політико-ідеологічних уявлень (наприклад, ліві – праві).

Поширеною є інтерпретація І.п. як належності до держави як політичної спільноти, що передбачає існування певних (часто контроверсійних та конкуруючих) уявлень про державу та про належність до неї.

Комментариев нет: