воскресенье, 6 сентября 2009 г.

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК СОЦІОГУМАНІТАРНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ

Міністерство освіти і науки
Міністерство культури і туризму
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого

запрошують науковців, викладачів, докторантів і аспірантів взяти участь у роботі Другої міжнародної науково-теоретичної конференції
“ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК СОЦІОГУМАНІТАРНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ”,
яка відбудеться 5 листопада 2009 р.
на базі Житомирського державного університету імені Івана Франка

Робота конференції планується за такими напрямами:

  1. Феномен толерантності і теоретико-методологічні засади його дослідження.
  2. Антропологія насильства і культура толерантності.
  3. Толерантність і засоби масової інформації.
  4. Толерантність в системі ціннісно-цільових пріоритетів культури та освіти.
  5. Естетичні та етичні засади толерантності особистості.
  6. Толерантність у світі post-modernity.
  7. Контроверзи релігійно-конфесійної та міжетнічної толерантності в Україні.

Для участі у конференції необхідно до 5 жовтня 2009 року надіслати заявку та тези чи статтю. Стаття – обсягом 20 тисяч знаків (з пробілами), тези – до 5 тисяч знаків (з пробілами), набрані в текстовому редакторі Microsoft Word, гарнітура – Times New Roman, кегль – 10, міжрядковий інтервал 1. Поля: усі – 3,0 см. Посилання на джерела у тексті у квадратних дужках у порядку їх використання. У кінці статті подати список використаної літератури та джерела.

Стаття повинна бути підготовлена відповідно до вимог ВАК України щодо фахових видань, мати анотації українською, російською та англійською мовами, містити ключові слова. Література оформляється згідно вимог ВАК України ("Бюлетень ВАК України," № 3, 2008 р.).

Статті будуть опубліковані у фахових виданнях: "Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка" (фаховий з філософських дисциплін та педагогіки); "Українська полоністика" (фаховий з філософських дисциплін та педагогіки), "Волинь-Житомирщина" (фаховий з філології). Подані матеріали друкуються мовою оригіналу. Тези планується опублікувати до початку конференції. Редколегії збірників залишають за собою право відбору матеріалів. Статті чи тези, не прийнятті до друку, не повертаються.

Вартість публікації тез – 75 грн. Публікація у фаховому журналі здійснюється коштом автора. Вартість публікації статті – 35 грн за сторінку (станом на 1 червня 2009 р.).

Робочі мови: українська, російська, англійська, німецька, французька та польська.

До дискети додаються роздрукований варіант з підписом автора. На окремому файлі та аркуші – відомості про автора (прізвище, ім'я, по-батькові, місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання, домашня адреса, контактний телефон).

Учасники конференції надають організаційний внесок у розмірі 70 гривень. Проїзд, проживання та харчування – за рахунок учасників конференції.

Адреса оргкомітету:
10008, Україна, м.Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40, ЖДУ імені Івана Франка, кафедра філософії, Сімон Дар’я Петрівна.

Контактні телефони:
8 (0412) 42-10-79 – Поліщук Олена Петрівна, Слюсар Вадим Миколайович;
E-mail: zutoleranz@rambler.ru або zu@zu.edu.ua (до електронної адреси додати: Для оргкомітету Міжнародної науково-теоретичної конференції).

Комментариев нет: