среда, 2 сентября 2009 г.

ПРОТОСОЦІОЛОГІЯ

ПРОТОСОЦІОЛОГІЯ (грецьк. προτος – перший та «соціологія» – наука про суспільство) – 1) етап розвитку соціологічного знання, який передував виникненню соціології як науки (до І пол. – сер. ХІХ ст.); 2) загальна назва для позначення концепцій про суспільство, які були сформульовані у цей період.

У найзагальнішому вигляді під П. розуміють спроби опису та аналізу соціальних процесів та явищ, функціонування та розвитку суспільства.

До П. відносять ті форми знання та пізнання, які існували у суспільній думці, та які зараз розглядаються як соціологічні. Тому віднесення того чи іншого матеріалу до П., по-перше, завжди залежить від розуміння власне соціології, а по-друге, за визначенням є ретроспективним. Зазвичай під П. розуміють соціально-філософські та філософські концепції відповідного періоду, але інколи до П. відносять уявлення про суспільство, які не є мають концептуального оформлення, але можуть розглядатися як відображення суспільних знань: міфологію, епос, релігійні погляди, історичні твори, закони, побутові уявлення, художню літературу тощо.

Матеріал П. дає змогу не лише вивчати стан та розвиток соціологічної думки, але й досліджувати певні соціальні процеси та явища минулого на основі опосередкованих даних.

Комментариев нет: