пятница, 14 января 2011 г.

СВІТОВА СОЦІОЛОГІЧНА ТЕОРІЯ ТА ПОСТРАДЯНСЬКІ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Інститут соціології НАН України
Соціологічна Асоціація України
Київське міське відділення

проводять
21-22 квітня 2011 року

VІІI Всеукраїнську науково-практичну конференцію з проблем розвитку соціологічної теорії: «СВІТОВА СОЦІОЛОГІЧНА ТЕОРІЯ ТА ПОСТРАДЯНСЬКІ ТРАНСФОРМАЦІЇ»

Місце проведення: Інститут підвищення кваліфікації Київського національного університету ім. Т.Шевченка – м.Київ, Амурська пл. (ст. метро «Васильківська»)

Заявки для участі в конференції приймаються до 20 березня 2011 р.

Більше двадцяти років тому в суспільствах, що на той час належали до системи державного соціалізму, почались швидкі зміни. Ці зміни, що мали як цілеспрямований, так і спонтанний характер, призвели до майже катастрофічних наслідків в багатьох постсоціалістичних суспільствах, суттєво змінили соціальний простір та форми існування цих суспільств. Пострадянські трансформації - механізми та соціальні наслідки процесів, можливості їх концептуалізації та наукового прогнозування - стали значним викликом для сучасної соціології. На емпіричному матеріалі пострадянських суспільств відпрацьовуються нові, перевіряються та модифікуються «старі» соціологічні концепти й теорії. Які теоретичні продукти пропонує ця «лабораторія постсоціалістичних трансформацій» (за висловом М.Буравого) за результатами двадцятирічних досліджень? Яке місце в цій «лабораторії» займає українська соціологія?

Обговоренню цих питань будуть присвячені два пленарних засідання, сім напівпленарних сесій та заключний «круглий стіл» конференції. Свою попередню згоду виступити на пленарних засіданнях конференції дали проф. Р.Інглехарт (University of Michigan, USA), проф. Н.Генов (School of Advanced Social Studies, Ljubljana, Slovenia; Рrof. em. of the Free University, Berlin, Germany), проф. П.Тамаш (Corvinus University of Budapest, Hungary) та проф К.Херпфер (University of Aberdeen, Great Britain) .

Запрошуємо учасників подавати заявки для виступу на наступних сесіях та заключному «круглому столі»:

Сесія 1: «Соціологічна теорія в сучасному світі: пізнавальні можливості, структура та стимули концептуального розвитку в умовах глобальних та регіональних змін»
Модератори: В. Судаков, Ю. Яковенко (Київський національний університет ім.Т.Шевченка), В.Танчер
Питання для обговорення:

 • Сучасні інтерпретації пізнавальних можливостей соціологічної теорії в системі соціогуманітарного та соціологічного знання.
 • Трансформація наукових підходів стосовно ідентифікації об’єкта соціологічної теорії, її парадигмальної та тематичної структури.
 • Теоретичний плюралізм, множинність когнітивних орієнтацій та дисциплінарна єдність соціології.
 • Стимули концептуального розвитку світової соціологічної теорії в умовах глобальних та регіональних змін.

Сесія 2: «Соціологічні теорії трансформації та трансформації соціологічних теорій: постсоціалістичний світ у дзеркалі глобальної соціології»
Модератор: П.Кутуєв (кафедра політології, соціології та політології Національний технічний університет України „КПІ”)
Питання для обговорення:

 • Світ-системний погляд на постсоціалістичні трансформації: унезалежнений розвиток або узалежнена деградація?
 • Теорія модернізації на постсоціалістичних теренах: інтелектуальне відродження на тлі суспільного занепаду?
 • Developmental State: з третього світу до першого та другого світів.
 • Теоретизування про «транзит»: перехід до ринку, демократії та громадянського суспільства або конфігурації капіталізму, держави та радикальний націоналізм?
 • Глобалізація та постсоціалістичний світ: міфи та реальність.
 • Постсоціалізм поміж культурною інтерпретацією та політекономічним аналізом.
 • Дискурси імперії та пост соціалізм.

Сесія 3: «Соціологічні теорії та реальні практики становлення пострадянських демократій»
Модератори: Є.Головаха, О. Стегній (Інститут соціології НАН України)
Питання для обговорення:

 • Класичні і сучасні теорії демократії в контексті пострадянських соціальних трансформацій.
 • Роль крос-національних досліджень у розробці нових теорій пострадянських демократій.
 • Особливості соціальних практик демократизації в пострадянському суспільстві.

Сесія 4: «Відтворюваність соціальної нерівності: механізми та схематизми»
Модератор: С.Макеєв (Інститут соціології НАН України)
Питання для обговорення:

 • Сучасні версії теоретичного обґрунтування соціальної нерівності.
 • Інституційні та класові предиктори.
 • Нерівність в добробуті: досвід вивчення та перспективи адекватної репрезентації.
 • Стратифікація шансів та можливостей.
 • Стратифіковані класифікації – як їх конструювати ?
 • Про що повідомляють параметри внутрішньо- та міжгенераційної мобільності.

Сесія 5: «Індивідуальні суб’єкти трансформацій та трансформації індивідуальних суб’єктів: особистість, регуляція поведінки, стилі життя»
Модератори: О.Злобіна, М.Шульга (Інститут соціології НАН України)
Питання для обговорення:

 • Індивідуалізоване суспільство: шлях до атомізації чи повернення дієвця ?
 • Особистість в групах: трансформації структури ідентичностей; нові ідентичності пострадянської доби.
 • Механізми регуляції поведінки в ситуації соціальної нестабільності: інституційні, соціокультурні, соціоструктурні регулятори; рутинізація vs трансформації.
 • Інтерпретація повсякденного досвіду в термінах «перехідності»: стереотипи свідомості, стратегії поведінки, стилі життя.

Сесія 6: «Порівняльні дослідження у вивченні трансформацій»
Модератор: А. Горбачик (Київський національний університет ім. Т.Шевченка)
Питання для обговорення:

 • Порівняльні дослідження – джерело розвитку та засіб перевірки соціологічних теорій
 • Множинність форм та соціокультурні особливості трансформацій як виклик порівняльним дослідженням.
 • Яким має бути теоретично обґрунтоване емпіричне соціологічне дослідження пострадянських трансформацій?
 • Яких пояснень ми очікуємо від новітніх соціологічних теорій та від теорій трансформації зокрема?

Сесія 7. Культурна репродукція сучасного соціуму: ціннісно-смислові варіації
Модератори: Н.Костенко, А.Ручка (Інститут соціології НАН України)
Питання для обговорення:

 • Теоретична рефлексія щодо мультімодальності культури й специфіка соціокультурного аналізу
 • Смисловий вимір соціальних комунікацій
 • Cultural studies: горизонти інтерпретації
 • Соціологія цінностей сьогодні

Круглий стіл «Пострадянське суспільство як лабораторія: нові теорії, методи, перспективи?» Підсумкове тематичне засідання.
Модератори: О.Куценко (Київський національний університет ім. Т.Шевченка), Н.Генов (School of Advanced Social Studies, Ljubljana, Slovenia; Рrof. em. of the Free University, Berlin, Germany)

 • Чи є місце соціальним закономірностям в пострадянських трансформаціях? Від пізнання соціальних закономірностей до виведення соціологічних законів
 • Які нові концепти, теорії, методи отримали розвиток?
 • Від позначення до концептуалізації, пояснення та прогнозування: на що здатна сучасна соціологічна теорія?
 • Яким є місце української теоретичної соціології в «лабораторії» пострадянських суспільств?

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Попередній розклад роботи конференції:
21 квітня.
10-00-10-50 – Реєстрація учасників
11-00 -11-30 – Відкриття конференції
11-30-14-00 – пленарне засідання І.
14-00-15-00 – обід
15-00-16-30 – пленарне засідання ІІ.
16-30-17-00 – перерва.
17-00 – 19-00 – святковий концерт, присвячений 20-річному ювілею фахової соціологічної освіти в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
з 19:30 – фуршет.

22 квітня
9-30-11-30 – сесії 1-2-3.
11-30 - 11-45 – перерва
11-45-13-45 – сесії 4-5-6-7.
13-45 - 15-00 – обід
15-00-16-30 – круглий стіл «Пострадянське суспільство як лабораторія: нові теорії, методи, перспективи?»
16-30-17-00 – Заключне засідання.

Заявку на участь в конференції та тези доповіді (до 400 знаків) надсилати до 20 березня 2011 року на адресу оргкомітету socioconf2011@ukr.net.
Заявка та тези слід надсилати електронною поштою окремим прикріпленим файлом (назва файлу – прізвище заявника латинськими літерами). Результати розгляду заявок Програмним комітетом конференції будуть надіслані електронною поштою до 31 березня 2011 року. Оргкомітет залишає за собою право відмовити у розгляді заявки та тез доповіді, якщо вони не відповідають вимогам або надіслані пізніше вказаного терміну.
Учасники конференції можуть надіслати наукові статті, які за умови позитивного після наукової експертизи можуть бути опубліковані у фаховій збірці наукових праць з соціології, після проведення конференції. Вартість публікації залежить від обсягу статті.

Організаційний внесок учасника конференції складає 100 гривень (сплачується при реєстрації). Оргвнесок частково покриває витрати на видання програми конференції та супровідних матеріали, а також кава-брейки. Проїзд, харчування та проживання за рахунок учасників. Учасники на час роботи конференції можуть бути розміщені в готелі університету лише за умови, що потреба в готелі вказана в заявці. Орієнтовна вартість проживання – 120 грн. на добу.

Адреса оргкомітету: Факультет соціології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 01033, вул. Володимирська, 60. Тел.: 044-239-31-46
Електронна адреса оргкомітету: socioconf2011@ukr.net
Контактна особа: секретар оргкомітету Нахабіч Марина Анатоліївна (науковий співробітник факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка).

Комментариев нет: