вторник, 17 мая 2011 г.

ХVI Міжнародна наукова конференція «Харківські соціологічні читання»

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ХVI Міжнародної наукової конференції «Харківські соціологічні читання»

Конференція відбудеться 3-4 листопада 2011 р. на соціологічному факультеті Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

В межах конференції буде проведено пленарні та секційні засідання, “круглі столи” з актуальних питань розвитку сучасної соціології:

 1. Соціологічна теорія в пошуках пояснень сучасного світу.
 2. Соціальні нерівності в процесах трансформації.
 3. Соціальна політика та соціальна безпека.
 4. Ідентифікаційні процеси в сучасній Україні.
 5. Молодь у світі, що глобалізується.
 6. Соціокультурний вимір сучасного суспільства.
 7. Сучасна освіта: масовість чи якість?

Ваші пропозиції щодо тематики "круглих столів", а також їх учасників просимо надсилати на адресу оргкомітету до 1 жовтня 2011 року.
Планується презентація нових монографій, словників, підручників, навчально-методичних розробок з соціологічних дисциплін.

Заявку на участь у конференції та текст доповіді (обсягом не більше 22000 знаків) необхідно надати до оргкомітету «Харківських соціологічних читань» до 30 червня 2011 р.

Доповіді приймаються українською, російською або англійською мовами.

Матеріали конференції будуть опубліковані у фаховому збірнику наукових праць "Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства".

Вимоги до оформлення публікацій:

 1. Шифр (бібліографічні показники) УДК (у лівому верхньому куті сторінки).
 2. Назва доповіді (великими літерами).
 3. Прізвище, ім’я, по батькові автора.
 4. Вчений ступінь, наукове звання, посада, місце роботи автора.
 5. Анотації українською, російською та англійською мовами (не менше 6, але не більше 12 рядків).
 6. Ключові слова (українською, російською та англійською мовами).
 7. Текст доповіді.
 8. Назва доповіді та прізвище автора українською, російською та англійською мовами.

При наборі тексту треба дотримуватись таких вимог:

 1. Вимкнути “перенос”.
 2. Відступ першого рядку кожного абзацу робиться не "пропусками", а автоматично через меню Microsoft Word (Формат – Абзац – відступ на першій сторінці ).
 3. Рисунки та діаграми повинні бути зроблені у додатку до Microsoft Word - Microsoft Graph.
 4. Відстань між словами – не більше 1 пропуску; зайві пропуски між словами небажані.
 5. Перелік літератури подається наприкінці доповіді у порядку посилання. Посилання наводяться в тексті у квадратних дужках: вказується номер джерела і сторінка, наприклад: [5, с.18].
 6. Бібліографія оформлюється за стандартом ВАК України.

Доповіді приймаються електронною поштою у текстовому редакторі Microsoft Word у форматах .doc або .rtf.

До доповіді додається анкета, що містить відомості про автора: П.І.Б., науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи, членство в САУ, поштова адреса, контактні телефони, факс, е-mail.

Доповіді, що не відповідатимуть вимогам ВАК України до наукових публікацій, до друку не прийматимуться.

У разі включення Вашої доповіді в програму конференції та до збірника наукових праць Вам необхідно буде сплатити за її публікацію (орієнтовно 25 грн. за сторінку тексту). Для учасників конференції встановлено оргвнесок у розмірі 200 грн.

З питань конференції звертатися до Ніколаєвського Валерія Миколайовича, Сокурянської Людмили Георгіївни, Хижняк Лариси Михайлівни, Арбєніної Віри Леонідівни, Проценко Людмили Григорівни.

Контактні телефони: (057) 707-53-68, 707-54-90, 707-56-51, 707-53-89.
E-mail: nick@univer.kharkov.ua, sokur@univer.kharkov.ua, procenko@sociology.kharkov.ua.

Поштова адреса оргкомітету: 61022, Харків, майдан Свободи, 6, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, соціологічний факультет.

Комментариев нет: