суббота, 12 февраля 2011 г.

Місто і його мешканці в контесті сучасних соціальних реалій

Соціально-гуманітарний факультет Дніпропетровського національного університету проводить міжрегіональний «круглий стіл» «Місто і його мешканці в контесті сучасних соціальних реалій», присвячений 20-річчю з дня заснування спеціальності «Соціологія» в Дніпропетровському національному університеті ім.О.Гончара.
Оргкомітет запрошує Вас прийняти участь в роботі «круглого столу», який відбудеться 22 квітня 2011 року в м. Дніпропетровську.

Робочі мови «круглого столу» - українська, російська та англійська.
Тематичні напрямки «круглого столу»

  1. Теоретико-методологічні проблеми соціологічного дослідження міста та його мешканців.
  2. Соціальна сфера та соціальна інфраструктура міста.
  3. Відтворення соціальної структури і стилі життя соціальних спільнот.
  4. Соціальне самопочуття та соціальні орієнтації жителів міста.
  5. Соціокультурний ландшафт життя сучасного міста.
  6. Проблеми соціального управління регіоном.
  7. Економічна культура сучасного мегаполісу: форми прояву та соціальні наслідки.

Для участі в «круглому столі» необхідно подати заявку не пізніше 1 квітня 2011 року на адресу оргкомітету (в паперовій чи електронній формі).

Тези виступу подаються до початку «круглого столу» в електронному вигляді (Wоrd) або 1 екземпляр на стандартних листках паперу А4. Тези слід оформити відповідно загально прийнятих вимог: шрифт Times New Roman, 14 пт., інтервал 1,5, поля 2 см з усіх сторін. Об'єм 4000 знаків.

Представленні у вигляді наукової статті об'ємом до 0,5 др. арк. та оформлені відповідно до вимог ВАК матеріали «круглого столу» будуть опубліковані у фаховому журналі «Грані».

Адреса оргкомітету: Кафедра соціології, к.701, пр.Гагаріна, 72 (корп.1 ДНУ), М.Дніпропетровськ, 49010, Україна.
Е-mаіl: vgorod@hello.dsu.dp.ua, копія: marinulkin@ukr.net
Секретар оргкомітету Шевчук Марина Олександрівна - тел./факс: 8(056)374-98-65, моб.тел.: 8(096)304-48-87

Комментариев нет: