четверг, 15 января 2009 г.

ІІІ МІЖНАРОДНИЙ ЛЬВІВСЬКИЙ СОЦІОЛОГІЧНИЙ ФОРУМ

СОЦІОЛОГІЧНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ САУ
Львівський національний університет імені Івана Франка
Кафедра історії та теорії соціології
Кафедра соціології

22-23 травня 2009 року проводять
ІІІ МІЖНАРОДНИЙ ЛЬВІВСЬКИЙ СОЦІОЛОГІЧНИЙ ФОРУМ

Враховуючи критичні зауваження та побажання учасників попередніх форумів, а також наше прагнення надати львівській конференції певної “ідентичності”, цьогорічний ІІІ Міжнародний львівській соціологічний Форум буде проведений за новою схемою. Планується низка дискусій у межах іменних панелей відомих українських та закордонних соціологів, які здавна плідно співпрацюють із львівськими соціологами.

Заявлені теми панелей:

Панель № 1. Що таке соціологія: наука чи мистецтво?

Модератор – Головаха Є.І. (Київ)

Панель № 2. Ігри нерівностей: учасники, правила, висліди
Модератор – Макєєв С.О. (Київ)

Панель № 3. Соціологічне прочитання природи.
Модератор – Стегній О.Г. (Київ)

Панель № 4. Суб’єкт помер!? Хай живе суб’єкт! Соціологія у пошуках втраченого суб’єкта
Модератор – Сокурянська Л.Г. (Харків)

Панель № 5. Що перешкоджає інтеграції українського суспільства? Соціологічні візії розколів і можливостей суспільного зчеплення
Модератор – Куценко О.Д. (Київ)

Панель № 6. Методологічні проблеми оцінки сучасної української реальності
Модератор – Подшивалкіна В.І. (Одеса)

Панель № 7. Споживач у постмодерному суспільстві
Модератор – Пачковський Ю.Ф. (Львів)

Панель № 8. What is Public Sociology for Postcommunist Society?
(Панель проводитиметься англ. мовою)
Модератор – Кеннеді Майкл (Kennedy Michael, University of Michigan, USA).

Панель № 9. Мінливості медіакультури: тренди й відхилення
Модератор – Костенко Н.В. (Київ)

Етапи підготовки і проведення Форуму

1. Кожний бажаючий подає в Оргкомітет заявку на участь у Форумі в одній із анонсованих панелей і надсилає НАЗВУ та КОРОТКІ ТЕЗИ свого наукового повідомлення (не більше 1 стор.) (до 1 лютого 2009 р).

2. Оргкомітет надсилає назви та короткі тези наукових повідомлень модераторам, які відбирають по чотири-п’ять доповідей (до 15 лютого 2009 р.)

3. Відібрані дискутанти повідомляються про здійснений модераторами вибір і надсилають їм та на адресу Оргкомітету ПОВНИЙ ТЕКСТ свого наукового повідомлення (до 1 березня 2009 р.) разом із заповненою АНКЕТОЮ учасника (див. додатки).

4. ВСТУПНІ СЛОВА модераторів та відібрані ними ПОВНІ ТЕКСТИ наукових повідомлень учасників у термін до 15 березня скеровуються до Оргкомітету, проходять наукове і технічне редагування (березень-квітень 2009 р.).

5. До початку Форуму відібрані тексти видаються у спеціальній ЗБІРЦІ, яка надаватиметься усім учасникам Форуму під час реєстрації (22 травня 2009 р.).

6. Оргкомітет разом із модераторами формує остаточний склад учасників Форуму відповідно до тем панелей і до 31 березня 2009 р. повідомляє про свій вибір усіх, хто надіслав НАЗВУ і КОРОТКІ ТЕЗИ наукового повідомлення. На цій основі розробляється і друкується програма Форуму. Усі запрошені на Форум надсилають до Оргкомітету свої АНКЕТИ.

Пленарне засідання не планується. Кожного дня відбуватиметься по дві панелі зранку і по дві панелі після обіду. Оскільки усі відібрані модераторами наукові повідомлення будуть заздалегідь надруковані, доповіді не передбачаються. Панель проводиться наступним чином: вступне слово модератора з подальшою дискусією за матеріалами виданих текстів наукових повідомлень.

Якщо тема наукового повідомлення не була відібрана для
безпосередньої дискусії на панелі, але Оргкомітет підтвердив запрошення на Форум, то повідомлена особа має право брати участь у всіх панелях Форуму на правах учасника дискусії з одержанням спеціального сертифікату. Повідомлена особа також надсилає на адресу Оргкомітету АНКЕТУ, а її ім’я та пропонована тема виступу будуть зазначені у програмі Форуму у розділі “Учасники дискусії”.

Оскільки Третій Львівський міжнародний соціологічний Форум
вперше проводиться у такому форматі, то деякі модератори у своїх коментарях уточнили і конкретизували проблеми, які пропонуються для дискусії (див. додатки).

Вимоги до публікацій

ПОВНИЙ ТЕКСТ відібраного до друку наукового повідомлення необхідно надіслати в електронному варіанті до 1 березня 2009 р. (обсягом не більше 22000 знаків, 12 шрифт, через 1,5 інтервали з полями ліворуч, зверху і знизу – 2,5 см, праворуч – 1,5 см) у текстовому редакторі Word.

Оформлення тексту

Ліворуч – УДК, праворуч – ініціали та прізвище автора, наступний рядок – назва наукового повідомлення. Анотації подаються українською (якщо стаття російською мовою), російською (якщо стаття українською мовою) та англійською мовами (обсяг 9-10 рядків), а також мають бути вказані назва наукового повідомлення, прізвище та ім’я автора. Далі текст наукового повідомлення. Перелік літератури подається наприкінці у порядку згадування, посилання наводяться у тексті в квадратних дужках: вказується номер джерела і сторінка, наприклад: [1, с.10].

Наукові повідомлення, які не відповідатимуть вимогам до наукових публікацій, що сформульовані у постанові Президії ВАК України від 15.01.2003 №7-05/1, до друку не прийматимуться.

У разі включення наукового повідомлення до збірника необхідно сплатити видатки на її публікацію (25 грн. за сторінку тексту). Для учасників конференції встановлено диференційований організаційний внесок у розмірі 100 грн. для дискутанта та 50 грв. для учасника дискусії.

Повний текст повідомлення з додатками та анкетою учасника можна отримати від організаторів.

ОРГКОМІТЕТ

Адреса оргкомітету: 79000, м. Львів, вул. Університетська 1, кафедра історії та теорії соціології історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, к.328, електронна пошта: sociology_chair@yahoo.com, тел. (8032)2394-280

З організаційних питань форуму звертатися до:

Черниш Наталії Йосипівни (nchernysh@gmail.com, chernysh@farlep.lviv.ua, моб. 8-067-1767184);
Демківа Олега Богдановича (oldemkiv@gmail.com, моб. 8-067-7402601)
Лапан Тетяни Дмитрівни (tetianalap@yahoo.com, моб. 8-067-1439960)
Коваліско Наталії Володимирівни (kovalisko@mail.lviv.ua, моб. 8-097-7980015, 8-093-6561122)Проблеми і питання, що пропонуються для дискусії


Панель № 2. Ігри нерівностей: учасники, правила, висліди.
Пояснення для дискутантів та учасників від модератора панелі

До кого це відноситься: до всіх, хто вивчає стратифікацію, тобто нерівність й мобільність
Мета: узагальнити досвід вивчення нерівностей в пропонованих термінах. Простіше кажучи, від авторів повідомлень і доповідей очікується не звіт про проведене дослідження, але як би «третинний» (після статистичних і класифікаційних процедур) аналіз отриманих результатів в понятійній перспективі секції.
Чому «ігри нерівностей»: а) це спроба представити не морфологію нерівностей (статичну структуру), але «процесуальність» нерівностей; б) нерівностей багато (за доходом, забезпеченістю, життєвими шансами, доступом до благ та інше – їх безліч), а тому завдання полягає в тому, щоб спробувати представити їх не у вичерпній (це неможливо), але вражаючій різноманітності, а також не спрямованій, іноді, мінливості – згідно інтересам і захопленням дослідників; в) нерівності бувають стабільно відтворюваними й стійкими, або такими, що раптово виникають і швидко минають; г) у грі завжди є учасники, які підкоряються певним правилам, а сама гра закінчується деяким результатом.
Учасники: важливо їх ідентифікувати – категорії індивідів, шари, класи, організації, соціальні інститути зі всіма їхніми характеристиками і особливостями. Корисно встановити їхні статуси в грі, адже одні сильніші, вони домінують, інші слабкіші й підкоряються (якими «ресурсами» вони оснащені, ось що ще цікаво), одні свідомі про свою добровільну або вимушену участь в «грі нерівностей», інші нічого про це не знають. Загалом, слід прагнути до максимально повної розповіді про учасників.
Правила: не буде помилкою прийняти як робоче наступне уявлення про правила. Правилами вважати всі положення, норми, розпорядження, які регулюють і контролюють хід «гри». Поряд з формально зафіксованими можуть/повинні бути наявними узгоджені або мовчазно прийняті конвенції щодо взаємної поведінки учасників в тих чи тих «іграх», але також такі, що вводяться в односторонньому порядку – тільки для себе (сюди ж відносяться різні прийоми, що дозволяють уникати встановлених або конвенціональних правил). Не варто виключати і можливості того, що єдині правила для всього поля конкретної гри не більше ніж ілюзія, тоді як поле може бути фрагментованим на ділянки з різними правилами. Про правила учасники можуть бути обізнані або не обізнані, бути упевненими в їхній легітимності і виправданості або ж не упевненими.
Висліди: передбачається наявність якоїсь множини ефектів «гри нерівностей». Ось очевидні ілюстрацій, які лише аналітично розрізняються. «Висліди-дії» – протест на основі солідарності, неприйняття або непереносимості окремої нерівності чи кумуляції нерівностей; практики компенсацій (ослаблення) домінуючої нерівності за допомогою участі в різних іграх; мобільність – відхід з однієї в іншу «гру нерівностей». «Висліди-стани» – пригніченість, тривога, апатія та інше. «Висліди-оцінки» – сприйняття нерівностей і ставлення до них, уявлення про «справедливі» нерівності, поширеність егалітарних настроїв.

Панель № 6. Методологічні проблеми оцінки сучасної української реальності.
Питання для обговорення:

1. Порівняльні дослідження у регіональному вимірі: проблеми ефективності використання класичних або постнекласичних соціологічних підходів.

2. Соціальне конструювання сучасної української реальності та проблеми
нетотожності регіональних дискурсів та дискурсів низько- та
високоурбанізованих співтовариств та середовищ.

3. Сучасні соціальні технології в Україні: цільові та смислові компоненти,
або куди веде суспільство сучасна українська еліта ?

4. Оціночні дослідження сучасних соціальних проектів та програм: проблеми
ефективності громадської активності населення.

5. Місцеве самоврядування та особливості соціологічної практики:
методологічні та методичні проблеми практичної соціологічної діяльності.

Панель № 7. Споживач у постмодерному суспільстві
Питання для обговорення:

1. Інституційні аспекти впливу на споживчу поведінку

2. Конс’юмеризм як культура споживання

3. Реклама і конс’юмеризм: тенденції взаємодії

4. Міжнародний досвід аналізу споживчої поведінки

Панель № 9. Мінливості медіакультури: тренди й відхилення
Зауваги модератора:

Мета запланованої дискусії - розвиток та узагальнення наукової рефлексії щодо статусу медіа в сучасному суспільстві, аналіз суперечливих тенденцій у культурі й комунікації на основі українського досвіду досліджень. Загальні напрямки дискусії:

1. Розуміння природи медіа в сучасних концептуалізаціях

2. Медіаформати та медіапрактики: глобальні перспективи й локальні втілення

3. Стратегії регуляції суспільної комунікації: політичні та соціальні ефекти

4. Уявлювані аудиторії та реальні агенти медіакультури

5. Метаморфози публічної сфери через Інтернет і новітні медіа

АНКЕТА УЧАСНИКА
ІІІ МІЖНАРОДНОГО ЛЬВІВСЬКОГО СОЦІОЛОГІЧНОГО ФОРУМУ
“Традиції та інновації в соціології”


Прізвище, ім’я, по-батькові
Науковий ступінь
Звання
Посада
Місце роботи
Поштова адреса (службова)
Поштова адреса (домашня)
Контактні телефони:
E-mail (обов’язково вказати для можливості листування):

1. Зазначте напрям, в роботі якого плануєте брати участь

1. Що таке соціологія: наука чи мистецтво?
2. Ігри нерівностей: учасники, правила, висліди
3. Соціологічне прочитання природи.
4. Суб’єкт помер. Хай живе суб’єкт! Соціологія у пошуках втраченого суб’єкта
5. Що перешкоджає інтеграції українського суспільства? Соціологічні візії розколів і можливостей суспільного зчеплення
6. Методологічні проблеми оцінки сучасної української реальності
7. Споживач у постмодерному суспільстві
8. What is Public Sociology for Postcommunist Society?
9. Мінливості медіакультури: тренди й відхилення

2. Назва пропонованого наукового повідомлення

3.Вкажіть, чи є потреба у готелі та кількість діб проживання:
1. так кількість діб: _______
2. ні

Учасникам конференції електронною поштою буде розіслано
разом із запрошенням на форум:


1. Репертуар та ціни на вистави театрів м. Львова
2. Тривалість та вартість обраних культурних заходів
3. Перелік готелів та ціна проживання за 1 добу
4. Вартість та реквізити розрахункового рахунку банку для оплати видатків за публікацію наукового повідомлення (за умови його відбору модератором).

Організаційний внесок сплачуватиметься під час реєстрації учасників форуму.

Комментариев нет: