среда, 2 сентября 2009 г.

ГАБІТУС

ГАБІТУС (фр. habitus – звичка) – одне з головних понять соціологічної концепції П. Бурдьє, яке позначає соціально сформовану звичку діяти та мислити у певний спосіб. За допомогою цього поняття П. Бурдьє намагається подолати відмінність між об’єктивізмом та суб’єктивізмом у соціології. Якщо перший акцентує увагу на тому, що людську поведінку цілком визначають об’єктивні соціальні структури (соціальні відносини, класові або статусні позиції, рольові вимоги тощо), то другий наголошує на розгляді людської поведінки як такої, яка базується на певному індивідуальному сприйнятті соціальній реальності. П. Бурдьє виходить із думки про те, що об’єктивна соціальна реальність існує лише через її відтворення у діях людей, а тому вона має бути засвоєна індивідами у вигляді певних навичок, звичок та уявлень. Г. є досвідом соціалізації індивідів, які займають певні соціальні позиції, а оскільки щодо різних соціальних позицій соціальні відносини мають різну конфігурацію, то кожній соціальній позиції притаманний окремий Г. Ступінь подібності різних Г. залежить від ступеня подібності тих чи інших соціальних позицій. Перебуваючи у тій або іншій соціальній позиції, індивід засвоює певні соціальні уявлення про соціальний простір як уявлення здорового глузду та набуває певних звичок та навичок сприйняття та поведінки, не усвідомлюючи їхньої обумовленості соціальною позицією, яку він займає. Ці засвоєні уявлення, звички та навички саме й мотивують та визначають конкретну людську поведінку, структурні примуси до якої не усвідомлюються, оскільки діють опосередковано через Г.

За допомогою поняття Г. П. Бурдьє уточнює марксистську концепцію класоутворення: окрім структурної визначеності класу та ідеології як класової свідомості клас має відрізнятися від інших певним Г.

Комментариев нет: